Атляс України й сумежних країв | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Атляс України й сумежних країв


Атляс України й сумежних країв

«А́ТЛЯС УКРАЇ́НИ Й СУМЕ́ЖНИХ КРАЇ́В» – великий картографічний твір за редакцією В. Кубійовича. Видав 1937 Укр. видавничий ін-т у Львові. Підготували укр. географи і вчені суміж. наук в окупованій Галичині (В. Кубійович, В. Дорошенко, Е. Жарський, І. Зелінський, І. Зубик, В. Іванис, І. Іваницький, І. Крип’якевич, М. Кулицький, Л. Лукасевич, Ю. Полянський, М. Мельник, С. Пастернак, В. Садовський, І. Тесля, І. Федів, В. Чередієв, Є. Храпливий та ін.). Приблизно дві третини картогр. сюжетів належить В. Кубійовичу (частина з них у співавт.). Атлас розкриває картографовані явища природи, насел. і госп-ва у межах укр. нац. території на зламі 20–30-х рр. 20 ст. Має бл. 150 карт, багато діаграм. Складається з двох частин: текстової, у якій розкрито методику підготовки карт, їхню статист. і літературно-джерел. базу (представлено двома мовами – укр. і англ.), і картогр.-статистичної. Остання має шість розділів: «Природа» (12 карт), «Людність» (37 карт, серед них 12 карт присвячено українцям), «Сільське господарство» (34 карти), «Інші галузі господарки» (22 карти), «Різне» (22 карти), «Укр. землі в Польщі» (20 карт). Легенди усіх карт та їхні назви подано укр. і англ. мовами. Більшість карт Атласу аналітичні. Масштаб. ряд карт Атласу: 1:5 000 000; 1:10 000 000; 1:15 000 000. Використано різноманітні засоби картографування: картодіаграми і картограми, спосіб кольор. фону, значків, ізоліній, крапок та ліній руху. Широко представлено часову динаміку картографов. явищ. Атлас свідчить про наук. і метод. зрілість укр. географії та картографії напередодні 2-ї світ. війни. Це перший нац. Атлас України (розроблення другого здійснюється у наш час). Тираж Атласу – 4 тис. примірників, із них 1 тис. знищила більшов. влада у 1939 і заборонила його використовувати.

Статтю оновлено: 2001