Атом комплекс прилад - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Атом комплекс прилад

«А́ТОМ КО́МПЛЕКС ПРИ́ЛАД» – науково-виробниче підприємство приладобудівної галузі. Засн. 1991 у Києві групою фізиків, програмістів та екологів з метою створення та впровадження на ринку України та ін. країн методик, програм. забезпечення та сучас. апаратури радіоекол. моніторингу та контролю технол. процесів на АЕС. Складається з наук.-вироб. відділу та випробувал. лабораторії. Спочатку підпр-во виготовляло програмне забезпечення для упр. спектрометрами іонізувал. випромінювання та автомат. обробки спектрів «АК» і системи управління радіоекол. базами даних «Радіоеколог», «Індивідуальний дозовий контроль», «Будівельні матеріали та приміщення». Програмне забезпечення постачалося в комплекті з апаратурою, що завозилась переважно з Росії. До 1994 програмне забезпечення «АК» встановлено у понад 300 орг-ціях України, системи упр. базами даних впроваджено на Черкас., Черніг., Волин., Львів., Харків., Рівнен., Одес. та Вінн. сан.-епідеміол. станціях. Паралельно велася робота над створенням апаратури влас. розробки і вироб-ва. У 1992 розроблено й затверджено МОЗ України методичні рекомендації «Визначення активності радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища». Запровадження цих рекомендацій дало можливість здійснювати контроль радіоактивності буд. матеріалів на порівняно дешевих сцинтиляційних спектрометрах. 1994 створ. пром. зразок бета-спектрометра – приладу, що дає змогу проводити експрес-контроль стронцію-90. Від 1994 випускає гамма-спектрометри власного вироб-ва. У 1997 спектрометри енергій гамма-випромінювання СЕГ-001 «АКП-С» (сцинтиляційний) та СЕГ-002 «АКП-П» (напівпровідниковий) пройшли випробування і були внесені до Держ. реєстру засобів вимірюв. техніки з правом серій. вироб-ва, а у 1999 це право одержав бета-спектрометр СЕБ-01. Цей прилад дає змогу вимірювати бета-випромінювальні радіонукліди без радіохім. концентрації проби, завдяки чому скорочується час вимірювання проби від 2-х тижнів до 2-х годин. Від 1995 «АКП» є постій. виконавцем замовлень Мін-ва України з питань надзвичай. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорнобил. катастрофи. 1996 створ. і впроваджено систему неперервного радіац. контролю питної води «АКВА» у Києві. 1998 підпр-во отримало сертифікат на право косміч. діяльності і співпрацює з Нац. косміч. агенством України; виконує замовлення МАГАТЕ. 1999 розробл. і впровадж. інформ. систему «Спектрометр випромінювання людини з об’єкта “Укриття”»; створ. і успішно пройшов випробування в Зоні відчуження (під час навчання МАГАТЕ «МОРАЛ-12») польовий гамма-спектрометр СЕГ-001м «АКП-С». У 1998–2000 підпр-во розробило методики пробопідготовки та вимірювань, 1999–2000 – виконано замовлення Ін-ту приклад. фізики Тегеран. ун-ту (Іран) на створення спектрометрич. лаб.; проведено наук.-практ. семінари в Аммані (Йорданія) і Тегерані. Від 1996 проводиться щоріч. семінар для користувачів з усієї України. «АКП» – співзасн. міжнар. семінару «Проблеми приклад. спектрометрії та дозиметрії», що проводиться від 1997. Нині підпр-во налічує 45 співроб. Заг. товарообіг «АКП» – бл. 4 млн грн на рік; обсяг продукції – 170–200 од./рік. Підпр-во випускає і постачає бл. 10-ти видів спектрометрів «під ключ», виробляє також унікал. металоконструкції на замовлення провід. наук. установ України.

Г. П. Казимирова

Стаття оновлена: 2001