Атрощенко Василь Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Атрощенко Василь Іванович


Атрощенко Василь Іванович

АТРО́ЩЕНКО Василь Іванович (21. 06(03. 07). 1906, м. Юзівка, нині Донецьк – 16. 06. 1991, Харків) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1945), проф. (1945), акад. АН УРСР (1972). Герой Соц. Праці (1971). Держ. премія СРСР (1969), премія ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1976). Засл. діяч н. УРСР (1958). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. хім.-технол. ін-т (1931), у 1931–35 – асп., асист. цього ін-ту. Працював на Донец. азотно-хім. з-ді (1923–27); від 1935 – у Харків. хім.-технол. ін-ті: асист., доц., 1938–45 – зав. каф. технології неорганіч. речовин, 1945–49 – заст. дир.; у 1950–61 – проректор з наук. роботи, 1961–86 – зав. каф. технології неорганіч. речовин Харків. політех. ін-ту. Зробив вагомий внесок у розвиток технологій зв’язаного азоту, зокрема технології вироб-ва азот. кислоти. Осн. напрям наук. робіт – вивчення кінетики хім. процесів, зокрема каталітичних. Важливими є дослідж. з окислення аміаку контакт. методом; каталітич. окислення суміші аміаку й метану; зменшення втрат платиноїд. каталізаторів у вироб-ві азот. та синил. кислот; адсорбції оксидів азоту розчинами лугів, азот. кислотою; водної адсорбції для одержання азот. кислоти під атмосфер. та підвищ. тиском; впливу технол. факторів на швидкість хім. процесів; з теор. основ хім. технології: масопереносу, оптимізації технол. режиму, моделювання хім.-технол. процесів, конструювання контакт. і адсорбц. апаратів.

Пр.: Производство азотной кислоты. Х., 1938; Некоторые пути развития производства азотной кислоты и использование для этой цели кисло-рода. Х., 1945; Технология азотной кислоты. Х., 1955; Кинетика гетерогенно-каталитических процессов, протекающих под давлением. Х., 1974; Методы расчетов по технологии связанного азота. К., 1978; Катализаторы в азотной промышленности. К., 1983 (співавт.); Технология связанного азота. К., 1985 (співавт.).

Літ.: Ройтер В. А. Вчений і педагог // Вісн. АН УРСР. 1970. № 3; Василь Іванович Атрощенко // УХЖ. 1976. Т. 42, № 7; 70-річчя академіка АН УРСР В. І. Атрощенка // Вісн. АН УРСР. 1976. № 6; Василий Иванович Атрощенко: Биобиблиогр. указатель. К., 1978; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецов Г. И. Выдающиеся химики мира: Библиогр. справоч. Москва, 1991; Лобойко А. Я., Костенко Ю. Т. Жизнь и творческая деятельность академика НАН Украины Атрощенко В. И. // ХП. 1996. № 7; Лобойко О. Я., Гринь Г. І. Академік В. І. Атрощенко. З нагоди 90-річчя від дня народження // ХПУ. 1996. № 5; Вклад академика Атрощенко в теорию и практику окислительного аммонолиза метана. Х., 1996; Выдающиеся педагоги ВШ Харькова; Харьков. политех.

Статтю оновлено: 2001