Ауліх Вітольд Вітольдович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ауліх Вітольд Вітольдович

А́УЛІХ Вітольд Вітольдович (26. 01. 1928, Львів – 21. 11. 1994, там само) – археолог, історик. Канд. істор. н. (1960). Син В. Ауліха. Закін. Львів. ун-т (1950). У 1950–52 працював учителем, дир. школи; 1952– 53 – на компарт. роботі: штат. лектор райкому КПУ; 1953–56 – асп., 1956–63 – м. н. с., від 1963 – ст. н. с. Ін-ту сусп. наук АН УРСР (нині Ін-т українознавства НАНУ). У 1954–55 провів дослідження слов’ян. поселення в с. Ріпнів Буського р-ну Львів. обл., що лягло в основу його кандидат. дисертації. У 1956–64 здійснив розкопки на одній з найвідоміших пам’яток слов’ян. світу – Зимнівському городищі, побл. с. Зимне Володимир-Волин. р-ну Волин. обл. Від 1969 (понад 20 р.) досліджував стародав. Галич. Колекція знахідок із цих дослідж. налічує понад 3000 унікал. виробів із заліза, кольор. та благород. металів, скла, кістки й каменю. Завдяки зусиллям А. почав працювати архіт. загін під кер-вом Ю. Лукомського, який від 1989 перетворено на Галицьку постійнодіючу археол.-архіт. експедицію. Займався також дослідж. багатошарового поселення у с. Ромаш над Бугом, розкопками літопис. міст Дорогобужа, Львова, Білівського городища та пов’язаною з ним проблемою локалізації Пересопниці, обстеженням городищ Прикарпаття та ін. А. був першовідкривачем унікал. могильника у с. Дитиничі Дубнів. р-ну Рівнен. обл., що згодом дав назву аналог. пам’яткам. Працював над монографією про Галич, яку не встиг підготувати через хворобу. Обґрунтував концепцію про ранню історію міста, чим спричинився до відзначення його 1100-літнього ювілею і створення Нац. заповідника. Розв’язав багато спірних питань істор. топографії міста, показав високий рівень культури і побуту його мешканців.

Пр.: Древнерусское поселение у с. Рипнев, Львовской обл. // Краткие сообщ. Ин-та археологии. 1957. Вып. 7; Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VІ—VІІ ст. н. е. в Західній Волині. К., 1972; Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час. К., 1976 (співавт.); З історії долітописного Галича // Дослідж. з слов’янорус. археології. К., 1976; Исследование Галичского городища // Археол. открытия 1980 г. Москва, 1981; Населення південно-західного пограниччя Київської Русі: З історії Галицької землі V–X ст. // Київська Русь: культура, традиції. К., 1982; Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині ранньослов’янського та давньоруського періодів. К., 1982 (співавт.); Древнерусский Галич в свете новых исследований // Древнерус. государство и славяне. Минск, 1983; О детинце древнего Галича // Древнерус. город. К., 1984; Раскопки в Галиче // Археол. открытия 1982 г. Москва, 1984; Исследования в Галиче // Археол. открытия 1983 г. Москва, 1985; Галич // Археология Укр. ССР. Раннеславян. и древнерус. периоды. К., 1986. Т. 3; Ковалі золота, срібла й міді давнього Галича // Жовтень. 1987. № 10; Раскопки древнерусского Галича // Археол. открытия 1985 г. Москва, 1987; Раскопки в летописном Галиче // Археол. открытия 1986 г. Москва, 1988; Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). К., 1990 (співавт.).

Літ.: W. Szymanski. Dr. Witold Aulich // Kwart. historii kultury materialnej. Warszawa, 1995. R. 43, № 1; Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопед. слов.-довід. Чг., 1997; Петегирич В., Оприск В. Життєвий шлях і наукова творчість Вітольда Ауліха // Постаті укр. археології. Мат. і дослідж. з археології Прикарпаття і Волині. Л., 1998. Вип. 7; Полєк.

В. М. Петегирич

Статтю оновлено: 2001