Аутигенні мінерали - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Аутигенні мінерали

АУТИГЕ́ННІ МІНЕРА́ЛИ (від грец. αύϑιγενής – місцевого походження, самобутній) – мінерали осадових порід, що утворилися в процесі седиментації або подальших перетворень осаду на місці його по-ховання. Їх протиставляють теригенним мінералам, що привнесені в середовище седиментації ззовні, з областей розмиву. Аутигенними є різноманітні карбонати, розчинні солі, рудні мінерали, кварц, барит, целестин, польовий шпат, деякі глинисті мінерали. За часом утворення можуть бути сингенетичними (утворились одночасно з формуванням осаду), діагенетичними (синхронні перетворення осаду у породу), епігенетичними (сформовані на різних стадіях перетворень породи). А. м. часто є показником умов осадконакопичення – солоності, т-ри, характеру вод. середовища (pH, rH).

Літ.: Преображенский И. А. Об автигенных минералах и минералообразованиях // Тр. Ин-та геол. наук АН СССР. Петрограф. сер. 1941. Вып. 40; Y. Baskin. A study of authigenic feldspars // J. of Geology. 1956. № 64; Теодорович Г. И. Аутигенные минералы осадочных пород. Москва, 1958; Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття. Л., 1962.

В. Я. Радзивілл

Стаття оновлена: 2001