Афанасьєв Данило Якович — Енциклопедія Сучасної України

Афанасьєв Данило Якович

АФАНА́СЬЄВ Данило Якович (17(30). 12. 1902, м. Новомиргород, нині Кіровогр. обл. – 28. 06. 1990, Київ) – біолог-геоботанік. Д-р біол. н. (1966). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1973). Закін. Кіровогр. пед. технікум (1925), Одес. ІНО (1930). У 1925–26 – зав. трудової школи Кіровогр. обл.; 1929–35 – викл., дир. с.-г. технікуму Одес. обл.; від 1931 – в Ін-ті ботаніки АН УРСР: асп., 1934–39 – н. с., 1939–70 – ст. н. с. (1939–41 – в. о., 1945–55 – зав. відділу геоботаніки), 1970–90 – ст. н. співроб.-консультант. Одночасно у 1933–35 – дир. Акліматизац. саду ВУАН. У 1931–41 здійснив низку експедицій для дослідження рослинності УРСР. Наук. праці у галузі вивчення та опису рослинності України та її класифікації. Провідний вітчизн. лукознавець, розробляв екол.-фітоценот. і типолог. класифікацію луків, заходи для підвищення їх продуктивності. Описав луки Десни, Прип’яті, Дніпра та його притоків, Полісся й Карпат. Вивчав також деревну, чагарникову та болотну рослинність заплав річок, її протиероз. роль, рослинність малих річок, вплив Київ. водосховища (підтоплення ґрунтів) на рослинність регіону, проблеми зміцнення природ. корм. бази тваринництва.

Пр.: Заплавні луки р. Десни. К., 1941; Заплавні луки середнього Дніпра та заходи їх поліпшення. К., 1950; Растительный и животный мир юга Украинской ССР и Крыма. К., 1952 (співавт.); Заплавні луки поліського Дніпра, їх поліпшення і раціональне використання. К., 1959; Рослинність УРСР. Природні луки. К., 1968; Характеристика фітоценозів і заплавних лук р. Дніпро // УБОЖ. 1981. № 2 (співавт.); Походження та шляхи формування і розвитку заплавних лук середньої та нижньої течії р. Псла // Там само. 1987. Т. 44, № 1.

Літ.: Липшиц.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Ю. Р. Шеляг-Сосонко . Афанасьєв Данило Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44650 (дата звернення: 03.03.2021).