Афанасьєв Юрій Львович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Афанасьєв Юрій Львович

АФАНА́СЬЄВ Юрій Львович (09. 05. 1948, смт Ямпіль, нині місто Вінн. обл.) – фахівець у галузі естетики та культурології. Д-р філос. н. (1991), проф. (1992). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (1971). Викладав у Київ. консерваторії (1971–75), Київ. слідчій школі МВС СРСР (1975– 80), Рівнен. ін-ті культури (1980– 87) та пед. ін-ті (1987–95), зав. каф. Київ. ун-ту культури і мист-в та проректор з наук. роботи (1995–99). Досліджує соц.- культурні механізми худож. діяльності; розробляє теор. модель ціліс. системи худож. культури; висвітлює питання муз. естетики та педагогіки, зокрема формування профес. самосвідомості митця, діяча культури.

Пр.: Генезис художнього способу відображення // ФД. 1985. № 2; Духовна культура суспільства: Проблеми становлення та розвитку. Р., 1989 (співавт.); Про категоріальний статус та зміст поняття «художня культура» // ЕЕ. 1990. Вип. 33; Социально-культурный потенциал художественной деятельности. Л., 1990; Національна культура як цілісна система // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наук. зап. Київ. держ. ун-ту культури і мист-в. К., 1998; Самоироний круг спасательный. К., 1998.

Літ.: Килимник О. Сповідь // ЛУ. 1998, 27 серп.

Л. Ю. Семака

Стаття оновлена: 2001