Афоніна Галина Борисівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Афоніна Галина Борисівна

АФО́НІНА Галина Борисівна (15. 12. 1945, м. Орськ Оренбур. обл., РФ) – імунолог. Д-р мед. н. (1991), проф. (2000). Закін. Горьків. мед. ін-т (1970). Працювала лікарем-хірургом (1970– 75) у м. Леґніца (Польща), у Київ. НДІ інфекц. хвороб (1976– 78), від 1978 – у Нац. мед. ун-ті: ст. н. с., у 1993–97 – гол. н. с., 1995–96 – доц. каф. клініч. імунології та алергології, від 1998 – зав. лаб. клініч. імунології Н.-д. лабор. центру. Досліджує вплив вільних радикалів, антиоксидантів і ліпідів на мембрани, функціонал. та фенотипну орієнтацію імунокомпетент. клітин при соматич. захворюваннях, дії радіац. і токсич. чинників. А. розробила концепцію структур. імунокорекції, в якій обґрунтувала необхідність нормалізації стану ліпідів мембран імунокомпетент. клітин і доцільність поетап. використання ліпід. модуляторів, антиоксидантів та імуноактив. препаратів; сформулювала гіпотезу про антиоксидантну стійкість лімфоцитів; запропонувала використовувати імуномодулятори та антиоксиданти.

Пр.: Імуноактивна терапія // Медицина дитинства. К., 1998 (співавт.); Изучение антиоксидантной устойчивости иммунокомпетентных клеток // КЛД. 1998. № 6 (співавт.); Изменение липидного комплекса мембран и функция лимфоцитов у больных бронхиальной астмой // ІА. 1998. № 4 (співавт.); Роль свободнорадикальных процессов в ишемическом патогенезе повреждений миокарда // УКЖ. 1999. Вып. 2, № 2 (співавт.); К прогнозу индивидуальной радиочувствительности // Доп. НАНУ. 1999. № 3 (співавт.).

В. Г. Бордонос

Стаття оновлена: 2001