Артюшенко Олександра Трохимівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Артюшенко Олександра Трохимівна

АРТЮШЕ́НКО Олександра Трохимівна (16(29). 04. 1911, Луганськ – 17. 01. 1990, Київ) – біолог-палінолог. Д-р біол. н. (1971). Засл. діяч н. (1981). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (1935). Працювала м. н. с. Петергоф. біол. НДІ (1936–38); 1938–45 – на пед. роботі; 1945– 48 – на парт. роботі у Ворошиловграді (нині Луганськ); в Ін-ті ботаніки АН УРСР: 1948 – ст. лаборант, від 1950 – м. н. с., ст. н. с. Досліджувала історію розвитку та ритми змін рослинності залежно від фіз.-геогр. умов різних р-нів України, історію рослин. покриву в четвертин. періоді. Під кер-вом А. вперше складено карти палеорослинності трьох етапів голоцену України.

Пр.: Растительность аллереда на территории Русской равнины в связи с общим развитием растительного покрова в позднеледниковье в Восточной и Средней Европе // БЖ АН СССР. 1959. Т. 44, № 6; Опорные разрезы антропогена Украины. Ч. 1. К., 1967 (співавт.); Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде. К., 1970; История растительности Крымских яйл и прияйлинских склонов в голоцене. К., 1978 (співавт.); История растительности Западных областей Украины в четвертичном периоде. К., 1982 (співавт.); Морфология пыльцы реликтовых, эндемичных и редких видов флоры Украины. К., 1984 (співавт.).

Літ.: Олександра Трохимівна Артюшенко (До 75-річчя з дня народж.) // УБЖ. 1986. Т. 43, № 4.

С. В. Сябряй

Стаття оновлена: 2001