Артюшин Леонід Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Артюшин Леонід Михайлович


Артюшин Леонід  Михайлович

АРТЮ́ШИН Леонід Михайлович (12. 01. 1947, м. Брук, Австрія) – інженер-механік, системотехнік. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992). Закін. Київ. вище військ. авіац. інж. уч-ще (1970). Служив у військ. частинах на інж. посадах (1970–74), працював у Київ. вищому військ. авіац. інж. уч-щі: ад’юнктом (1974–77), на наук. та викладац. посадах (1977–90), нач. каф. (1990–91), нач. ф-ту (1991–94), від 1994 – 1-й заст. нач. Київ. ін-ту ВПС. Від 2000 – наук. секр. ВАК України. Брав участь у розробленні програм авіац.-косміч. спрямування, зокрема програми «Буран». Осн. напрям наук. діяльності – теорія упр. конфігурацією складних мех. систем та її практ. застосування. Праці присвяч. матем. теорії рухів, що створ. складними системами при їх орг-ції та функціонуванні.

Пр.: Оптимальне керування динамічною системою на основі розв’язку оберненої задачі динаміки // Доп. АН УРСР. 1987. № 7; Оптимальне управління формуванням конфігурації механічної системи // Там само. 1987. № 1; Задачи управления конфигурацией механической системы // ПМ. 1987. № 2; Теорія автоматичного керування: Підруч. К., 1995; Большие технические системы: проектирование и управление. Х., 1997.

Статтю оновлено: 2001