Архангельський Віталій Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архангельський Віталій  Миколайович

АРХА́НГЕЛЬСЬКИЙ Віталій Миколайович (26. 03(07. 04). 1897, Тула, РФ – 25. 04. 1973, Москва) – лікар-офтальмолог. Д-р мед. н. (1938), проф. (1939), чл.-кор. АМН СРСР (1944). Держ. нагороди СРСР. Закін. 4 класи Тульської семінарії (1916), мед. ф-т Моск. ун-ту (1922), де й працював доц. (1930–38); у Куйбишев. мед. ін-ті: зав. каф. офтальмології та клініки (1938–42); у Військ. мед. академії (Ленінград): проф. (1942–44); від 1944 – зав. каф. очних хвороб Київ. мед. ін-ту; 1945–49 – ст. н. с. Ін-ту клініч-ної фізіології АН УРСР (Київ); від 1952 очолював Моск. НДІ очних хвороб, каф. очних хвороб 1-го Моск. мед. ін-ту. (1953– 71), одночасно Гол. офтальмолог МОЗ СРСР. Ред. ж. «Вестник офтальмологии» та відп. ред. багатотомного вид. «Глазные болезни» (1952–67). Наук. дослідж. у галузі фізіол. оптики.

Пр.: Введение к микроскопическому исследованию глаза. Москва, 1926; Опыт лечения помутнений стекловидного тела переливанием крови // Вопросы клинич. и эксперим. гематологии. 1931. Т. 2; Пигментальный эпителий глаза в его нормальном и патологическом состоянии // Рус. офтальмол. журн. 1931. Т. 12; Очні хвороби. К., 1950; Практическое руководство по патологогистологической технике для офтальмологов. Москва, 1957; Многотомное руководство по глазным болезням. Москва, 1959–62 (співавт.); Морфологические основы офтальмоскопической диагностики. Москва, 1960; Учебник глазных болезней. Москва, 1963 (співавт.); Вопросы практической офтальмологии. Москва, 1964 (співавт.); Глазные болезни. Москва, 1969; Методическое руководство к преподаванию курса глазных болезней для лечебного факультета. Москва, 1970 (співавт.).

Літ.: Профессор В. Н. Архангельский // ВО. 1957. № 5; Виталий Николаевич Архангельский // Там само. 1967. № 4; Памяти Виталия Николаевича Архангельского // Там само. 1974. № 1; Макаренко, Полякова.

Г. Д. Жабоєдов

Статтю оновлено: 2001