Архангельський Юрій Семенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архангельський Юрій Семенович

АРХА́НГЕЛЬСЬКИЙ Юрій Семенович (15. 03. 1937, с. Сазонівка, нині Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1986). Закін. Харків. інж.-екон. ін-т (1959). У 1959–61 – інж.-дослідник Дніпров. алюм. з-ду (Запоріжжя); 1961–62 – інж. «Укргіпрокольормет» (Запоріжжя); 1962–67 – м. н. с. Ін-ту економіки АН УРСР; 1967–74 – зав. сектору Укр. філіалу НДІ планування і нормативів; 1975– 89 – зав. лаб. Ін-ту кібернетики АН УРСР; 1990–94 – зав. сектору обчислюв. центру Держплану; 1994–96 – зав. відділу Центру розвитку й реконструкції; від 1997 – гол. н. с. Академії держ. упр. при Президентові України. А. – фахівець у галузі матем. моделювання економіки.

Пр.: Моделирование народного хозяйства. Москва, 1972 (співавт.); Межотраслевой баланс. К., 1988 (співавт.); Модели автоматизированной системы плановых расчетов Госплана республики. К., 1988 (співавт.); Некоторые принципы перехода экономики на регулируемые рыночные отношения // ЭУ. 1992. № 2; Антиринкова приватизація // Віче. 1999. № 9.

Ю. Є. Мотиченко

Стаття оновлена: 2001