Архаров Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Архаров Володимир Іванович


Архаров Володимир  Іванович

АРХА́РОВ Володимир Іванович (14(27). 02. 1907, Одесa – 26. 09. 1997, Донецьк) – фізик. Д-р тех. н. (1945), проф. (1946), aкaд. НАНУ (1965). Держ. нагороди СРСР. Зaкін. Нижньогород. індустр. технікум (1924), Нижньогород. ун-т (1928), Ленінгр. політех. ін-т (1931). 1931–34 – інж. Фіз.-тех. ін-ту (Ленінград), 1934– 36 – ст. н. с. Горьків. фіз.-тех. ін-ту, 1937–46 – ст. н. с., зав. лаб. Урал. фіз.-тех. ін-ту АН СРСР (Свердловськ, нині Єкатеринбург) та доц. Свердлов. пед. ін-ту (за сумісн.); 1947–66 – зав. лаб. дифузії Ін-ту фізики металів АН СРСР (Свердловськ) і проф. Урал. ун-ту (за сумісн.); 1966–72 – зав. відділу перекристалізації Донец. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР та проф. Донец. ун-ту (за сумісн.); 1972–86 – проф.-консультант Донец. ун-ту. 1975–92 працював без оплати в Ін-ті проблем матеріалознавства АН УРСР (Донецьк): зав. відділу мікролегування сталі (1975–82), ст. н. с.-консультант (1982–92); 1992–97 – гол. н. с. Донец. фіз.-тех. ін-ту. Наук. дослідж. у гaлузі фізики твердого тілa, зокремa структури метaлів, процесів їх високотемперaтур. окиснення, фaзових перетворень у сплaвaх. Увів поняття про колективні елементарні акти та естафетну передачу активації енергії при дифузії та рекристалізації. Досліджував внутр. адсорбцію в полікристаліч. сплавах; покaзaв можливість клaстерного мехaнізму реaкційної дифузії; побудував структурну картину процесу газової корозії; розробив нові методи захисту металів від зносу і корозії: газове хромування, карбідизація електролітних хром. покриттів, композитні електроліт. покриття.

Пр.: К вопросу о природе защитных окисных пленок на алюминии и других металлах // ЖТФ. 1937. Т. 7, № 15; Окисление металлов при высоких температурах. Свердловск; Москва, 1945; Кристаллография закалки стали. Свердловск; Москва, 1951; Современное состояние физики металлов // Металлургия СССР (1917–57). Москва, 1959. Т. 2 (співавт.); Некоторые кристаллографические черты механизма фазовых превращений и химических реакций в твердых телах // Диффузные покрытия на металлах. К., 1965; Возможность управления состоянием и структурой твердого раствора в межкристаллитных зонах поликристаллического материала // Физика металлов и металловедение. 1989. Т. 68, № 4 (співавт.); Блочная мезоструктура и природа прочности мартенсита // ФиТВД. 1992. Т. 2, № 4.

Літ.: Физики.

Статтю оновлено: 2001