Археологічні інститути | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Археологічні інститути


Археологічні інститути

АРХЕОЛОГІ́ЧНІ ІНСТИТУ́ТИ – вищі навчальні культурологічні заклади археологів, архівістів, музеєзнавців, бібліотекознавців, етнографів. Існували Київ. та Одес. археол. ін-ти, плани створення такого закладу в Харкові не були реалізовані. Першим після тривалого підготов. періоду восени 1918 (дозвіл отримано 1917) на правах приват. навч. закладу з двома відділ. (археол. з істо-рією мист-в та археогр.) створ. Київ. археол. ін-т (КАІ) на чолі з проф. М. Довнар-Запольським (його послідовниками на посаді ректора були М. Ґуля, С. Маслов, Ф. Шміт), незмін. наук. секр. була Н. Полонська-Василенко. Упродовж існування КАІ (1918–24) постійно змінювалася не лише кількість відділ., а й концепція його діяльності: з двох перших відділ. спочатку виокремилося відділ. історії мист-в, пізніше створ. етнографічне. До ін-ту (в дійсні слухачі) приймали юнаків і дівчат, які закінчили ВНЗ або навчалися на остан. курсах. На 1-му курсі студенти КАІ слухали лекції, на 2-му – працювали за семінар. системою, на 3-му передбачалось написання дис. та її захист перед наук. радою ін-ту. Викладали в КАІ В. Базилевич, О. Грушевський, В. Романовський, В. Кордт, М. Біляшівський та ін., навчалися майбутні науковці: Л. Динцес, М. Новицька, Н. Коцюбинська та ін. Одес. археол. ін-т (ОАІ) відкрито у серпні 1921 згідно з рішенням Одес. губпрофосу як вищий наук.-навч. та профес.-тех. заклад для «наукової і практичної» підготовки архівістів, музеєзнавців та культурологів із 3-річ. курсом навчання (ректор – Ю. Оксман, проректор – С. Дложевський). Були відділ. археол. і археографічне. Здійснено один випуск – 1924. ОАІ розформовано у зв’язку з рішенням створ. на базі Одес. ІНО музейно-бібліотечно-архів. ф-т (див. Архівна освіта).

Літ.: Боровой С. Я. К истории создания Одесского археологического института и его археографического отделения // АЕ за 1978 г. Москва, 1979; Матяш І. Перший український осередок фахової підготовки архівістів (До 80-ліття Київ. археол. ін-ту) // КС. 1998. № 6; Її ж. Археологічний інститут у Одесі: втрачені можливості // Архіви України. 1998. № 1–6; Її ж. Джерельна база історії архівної освіти: (Київ. археол. ін-т) // Спец. галузі істор. науки: Зб. на пошану М. Я. Варшавчика. Вип. 2. К., 1999.

Статтю оновлено: 2001