Архив русской революции - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архив русской революции

«АРХИ́В РУ́ССКОЙ РЕВОЛЮ́ЦИИ» – історико-археографічний альманах російської еміграції. Виходив у Берліні 1921–37. Видавець Й. Гессен. Вийшло 22 томи. Перші випуски витримали 2–3 вид., наступні виходили нерегулярно. Був популярним у рос. інтелігент. колах. На його сторінках вперше побачили світ спогади донського отамана П. Краснова, генерала О. Лукомського, кадета В. Набокова, барона Б. Нольде, підприємця, товариша міністра Української Держави В. Ауербаха, філософа Є. Трубецького та ін. «А. р. р.» друкував спогади, щоденники, документи та докум. нариси, листи. Хронол. межі охоплювали здебільшого події 1917–21, хоча деякі публікації торкалися подій 1905–07, 1916, а також періоду після 1921. Друкувалися матеріали і правокадет. спрямування, переклади мемуарів провід. іноз. політиків, документи із закордон. архівів, пов’язані з подіями 1917–21 на тер. колиш. Рос. імперії та держав, що виникли після її розвалу. Значна частина публікацій присвячена подіям в Україні – Києві, Катеринославі, Криму, Одесі, на Волині: розгортанню нац. революції, австро-нім. окупації, утворенню Української гетьман. держави, більшов. та денікін. завоюванню України. Більшість авторів «А. р. р.» не розуміла визв. прагнень укр. народу, але в їхніх свідченнях відбито багато фактів реал. життя доби Укр. революції, подавалися цікаві характеристики провід. політ. постатей того часу. Альманах породив за кордоном низку аналог. видань («Архив гражданской войны», «Белое дело», «Белый архив», «Историк и современник», «Летопись революции»), але жоден з них не мав такої популярності. Певним чином його наслідували і рад. видання: «Пролетарская революция», «Красная летопись», «Літопис революції». Матеріали «А. р. р.» передруковувалися в СРСР у серій. вид. «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» за ред. С. Алексєєва (зі значними купюрами щодо рад. періоду 1918–21). Окремий том цієї серії присвяч. Україні. Протягом 1991–98 у Москві здійснено 2 перевидання «А. р. р.» (одне репринтне).

Літ.: Архив русской революции. Т. 1–22. Берлин, 1921–37; Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: Февральская революция. Москва; Ленинград, 1926; Октябрьская революция. Москва; Ленинград, 1927; Революция на Украине по мемуарам белых. Москва; Ленинград, 1930 (репринтне перевид. К., 1990).

Г. В. Папакін

Стаття оновлена: 2001