Архив юго-западной Росии - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архив юго-западной Росии

«АРХИ́В Ю́ГО-ЗА́ПАДНОЙ РОССИ́И» – 35-томна збірка історичних документів і літературних пам’яток Правобережної і Західної України 14–18 ст. Видана у Києві 1859–1914 Комісією для розбору давніх актів; складається з 8-ми частин. 1-а частина (12 томів) містить документи 14–18 ст. з історії православ. церкви, зокрема її протистояння католицькій (т. 2, 12), королів. накази і дарчі грамоти, папські булли, патріарші грамоти, акти православ. та уніат. Соборів, православ. братств, церков і монастирів про орг-цію при них уч-щ і шпиталів (т. 1); акти про становище православних на Правобереж. Україні та боротьбу проти церк. унії, діяльність М. Значка-Яворського (т. 1, 2); документи про підпорядкування київ. митрополита моск. патріархові (т. 5); про запровадження унії та про православні братства (т. 6); пам’ятки літ. полеміки православних із католиками та уніатами (т. 7–9). 2-а частина (3 томи) – постанови провінцій. сеймиків, інструкції послам щодо ген. сейму, відповіді короля на прохання провінцій. сеймиків за 1596–1726 та ін. 3-я частина (6 томів) – документи про визв. війну укр. народу 1648–54, про антифеод. селян.-козацькі, селян. і гайдамац. рухи (1500–1789), про дипломат. зносини гетьман. уряду з Росією, Польщею, Швецією та ін. країнами (1649– 1716). 4-а частина (1 том) – документи про походження шляхет. родів 1443–1780. 5-а частина (2 томи) – документи з історії міст Київщини, Волині та Поділля 1432–1798 і про становище євр. насел. у 1765–91. 6-а частина (2 томи) з додатком окремого тому – документи про екон. і правове становище селян в Україні у 1498–1795. 7-а частина (3 томи) – описи замків, люстрації староств, інвентарі, скарги, донесення та ін. документи про заселення Правобереж. України у 1336–1668, про заснування Лубен, Переяслава, Пирятина. 8-а частина (6 томів) – документи з історії місц. управління, станів, землеволодіння, цивіл. і кримінал. права, судочинства у 15–18 ст. та ін. юрид. акти. До збірки додано іменні та геогр. покажчики. Видання не втратило свого наук. значення для висвітлення історії України зазнач. періоду.

Літ.: Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов. 1843–1893. К., 1893; Антонович В. Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880–1881. Вип. 1. К., 1995.

І. Л. Бутич

Стаття оновлена: 2001