Архипович Анатолій Аврамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архипович Анатолій Аврамович

АРХИПО́ВИЧ Анатолій Аврамович (08. 05. 1925, Київ) – лікар-морфолог. Д-р мед. н. (1974), проф. (1979). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. мед. стоматол. ін-т (1951), де й працював ст. лаборантом, асист. (1951–55). Від 1955 – асист., від 1962 – доц., від 1977 – проф. каф. нормал. анатомії Київ. мед. ін-ту (нині Нац. мед. ун-т). Фахівець у галузі колатерал. кровообігу в системі артерій таза, кінцівок та черевної аорти. Досліджує колатерал. лімфообіг при експерим. стенозі груд. протоку й морфологію лімфат. капілярів у нормі й патології.

Пр.: Распределение гладкомышечных элементов в стенке кровеносных сосудов твердой оболочки головного мозга человека // МР. 1972. № 4; Структурная организация звеньев микроциркуляторного русла твердой оболочки головного мозга человека // Вопр. морфологии микроциркулятор. русла. К., 1974; Основные этапы формирования звеньев кровеносных сосудов твердой оболочки головного мозга человека во внутриутробном периоде развития // Там само. К., 1975; К особенностям строения геномикроциркуляторного русла в функционально различных органах человека // Тез. докл. 7-й Укр. респ. конф. АГЭ, посвящ. 100-летию акад. В. П. Воробьева. Х., 1976 (співавт.).

Літ.: Макаренко, Полякова.

І. І. Бобрик

Стаття оновлена: 2001