Архів громадських об’єднань України Центральний державний (ЦДАГО) — Енциклопедія Сучасної України

Архів громадських об’єднань України Центральний державний (ЦДАГО)

АРХІ́В ГРОМА́ДСЬКИХ ОБ’Є́ДНАНЬ УКРАЇ́НИ Центральний державний (ЦДАГО) – установа Державного комітету архівів України, що зберігає документи політичних партій, громадських об’єднань та рухів. Створ. у жовтні 1991 у Києві на базі архіву ЦК КПУ. Тут зосередж. документи КПУ – протоколи з’їздів, конф., пленумів, засідань Політбюро, Оргбюро та Секретаріату, матеріали відділу ЦК та ін. (1918– 91); комплекс документів комсомолу України (1919–91); матеріали багатьох укр. політ. партій (соціалістів-революціонерів, соціал-демократів, Укр. комуніст. партії, КПЗУ, Комуніст. партії Сх. Галичини); євр. політ. партій (Бунд, Поалей-Ціон, Комфарбанд) та ін. (1900– 30). Архів має найповніший докум. комплекс про партизан. рух – ЦШПР (Центр. штаб партизан. руху), з’єднання та загони (1941–45). Тут зберігаються архівно-слідчі справи репрес. громадян (1920–50), частина документів Музею визв. боротьби України в Празі. Сучасні громад.-політ. об’єднання представлені документами та матеріалами НРУ, УРП, Гельсин. спілки та ін. Усього зберігається понад 250 тис. справ. Архів має сучасне приміщення й технол. обладнання.

Р. Я. Пиріг

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
Р. Я. Пиріг . Архів громадських об’єднань України Центральний державний (ЦДАГО) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44805 (дата звернення: 12.05.2021)