Архів кінофотофонодокументів України Центральний державний (ЦДКФФА) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Архів кінофотофонодокументів України Центральний державний (ЦДКФФА)


Архів кінофотофонодокументів України Центральний державний  (ЦДКФФА)

АРХІ́В КІНОФОТОФОНОДОКУМЕ́НТІВ УКРАЇ́НИ Центральний державний (ЦДКФФА) – установа Державного комітету архівів України, що забезпечує зберігання документів національного архівного фонду на нетрадиційних носіях інформації. Знаходиться у Києві. Створ. 1932 за постановою ВУЦВК і Раднаркому СРСР. До 1943 – Всеукр. центр. фотокіноархів, від грудня 1943 – Центр. держ. кінофотофоноархів УРСР, від 1992 – сучасна назва. 1988 присвоєно ім’я Г. Пшеничного, який очолював архів у 1943–78. А. веде держ. облік документів свого профілю, що вирізняються специфікою носіїв, способом фіксації та формою передавання інформації; організовує та здійснює їх постійне зберігання, охорону, реставрацію та консервацію. Має спец. сховища для кожного виду документів, оснащені автоматиз. системами забезпечення відповід. т-ри та вологості, протипожеж. безпеки й охорони. Документи науково опрацьовують, складають темат. каталоги. Оператив. пошук здійснюється за допомогою автоматиз. бази даних. До послуг користувачів читал. зал, кінозал, магнітофони та відеомагнітофони, звукомонтажні столи, спец. лаб. для виготовлення копій документів. У фондах А. зберігаються кіно- (докум. фільми, наук.-популярні фільми докум. характеру, фільми-вистави, фільми-концерти, кіножурнали, кіно- і телесюжети), фото- та фонодокументи (звукозаписи худож. творів хронікал.-докум. характеру); від 1998 – також відеозаписи. Найдавнішими фотодокументами є негативи портретів Т. Шевченка, окремих подій оборони Севастополя під час Крим. війни 1853–56, альбом світлин з видами Києва 2-ї пол. 19 ст., негатив-оригінал на склі 1896 із зображенням буд-ва доменної печі металург. з-ду т-ва «Уніон» у Макіївці. Перші кінодокументи датуються кін. 19 ст. – фрагментар. кіносюжет про коронацію Миколи ІІ (1896), к/ф «200-річний ювілей Полтавської битви» (1909), «Польоти авіатора Уточкіна в Кишиневі» (1911), «Похорони О. Н. Терещенка» (1912). У ЦДКФФА зберігається зразок одного з перших носіїв звукозапису – воскові валики поч. 20 ст., на яких записана укр. нар. музика. Звукозаписи худож. творів на грамплатівках вироб-ва фірм «Полідор» (Німеччина) і «Грамофон» (Англія) датуються 1927–28, а перші записи на магнітній стрічці – 1941–45. Усього у фондах архіву міститься понад 440 тис. од. зберігання. Унікал. кінодокументами, що висвітлюють довоєн. період, є фільми «Український рух» (1917), «Хроніка періоду білих» (1917), «Німці в Києві» (1918), «Голод в Україні» (1921– 22), «Документи епохи» (1928– 29), перший звук. фільм Д. Вертова «Симфонія Донбасу» (1931), кіножурнали «Хроніка ВУФКУ» (1923), «Кінотиждень “Маховика”» (1925), «Кінотиждень ВУФКУ» (1927–29), «Кіножурнал» (1929–31), «Радянська Україна» (1938–41). У 90-х рр. фонди А. поповнилися переданими Федерал. архівом Німеччини документами, що були вивезені під час 2-ї світ. війни, зокрема 30 докум. фільмів вироб-ва укр. студій за 1927–40 та понад 3 тис. позитив. копій з фотонегативів на склі, що відображають життя України 20– 30-х рр. Історія країни періоду 2-ї світ. війни представлена значною кількістю фоно- (урядові повідомлення, накази Верхов. Головнокомандувача, зведення Радінформбюро про становище на фронтах, акт про воєнну капітуляцію нім. вермахту від 8 травня 1945) та кінодокументів: 80 номерів кіножурналу «Радянська Україна», численні кіносюжети, бл. 30 фільмів, серед яких фільми О. Довженка «Битва за нашу Радянську Україну» (1943), «Перемога на Правобережній Україні та вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель» (1945). Зберігається бл. 40 трофей. нім. кіножурналів і кінофільмів про воєнні дії, окупац. режим на тер. України, умови праці громадян, вивез. на роботу до Німеччини і т. ін. Більшість кінофотофонодокументів відтворюють історію України за повоєн. період і до нашого часу. Осн. джерела їх комплектування – Укр. студія хронікал.-докум. фільмів, Нац. кіноматека України, Укр. студія телефільмів, Нац. радіокомпанія України, ДІНАУ, ред. газет і журналів, колекції фотографів-професіоналів. Серед фонодокументів особливу цінність становлять записи худож. творів у виконанні корифеїв укр. мист-ва П. Білинника, Б. Гмирі, М. Гришка, М. Литвиненко-Вольгемут, І. Паторжинського, О. Петрусенко, Г. Юри та ін. Фотодокументи представлені колекціями відомих укр. фотожурналістів Б. Градова, Я. Давидзона, М. Мельника, Ю. Мосенжника.

Літ.: Кінолітопис: Анотов. каталог кіножурналів і докум. фільмів укр. студій (1923–1941). К., 1969; Державні архіви Української РСР: Корот. довід. К., 1972; Базанова О. М., Пшеничний Г. С. Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР // Архіви України. 1975. № 4; Кінолітопис. Українська РСР за 60 героїчних років. 1917–1977. К., 1977; Государственные архивы СССР: Справоч. К., 1988; Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Укр. ССР: Буклет. К., 1988; Базанова О. М. ЦДКФФА України: події і люди // Архіви України. 1998. № 1/6.

Статтю оновлено: 2001