Архів-музей літератури і мистецтва України Центральний державний (ЦДАМЛМ) — Енциклопедія Сучасної України

Архів-музей літератури і мистецтва України Центральний державний (ЦДАМЛМ)

АРХІ́В-МУЗЕ́Й ЛІТЕРАТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВА УКРАЇ́НИ Центральний державний (ЦДАМЛМ) – установа Національного архівного фонду, що забезпечує облік, зберігання, комплектування, науково-технічне впорядковування та використовування документів з історії літератури і мистецтва переважно 19–20 ст. Засн. 1966. У фондах міститься управлін. документація установ, орг-цій, творчих спілок; документи з приват. архівів (рукописи худож. творів, нотні рукописи, малюнки, щоденники, листи, біогр. матеріали тощо). Архів-музей зберігає автографи поезій Т. Шевченка «Думка» («Нащо мені чорні брови...»), «Сон» («На панщині пшеницю жала...»); листи поета до М. Щепкіна; рукописи «Малороссийских стихотворений», «Щедрівок» К. Думитрашка, статті І. Франка «Земельна власність в Галіції»; листи І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка, Марка Черемшини та ін. У ЦДАМЛМ зосереджено родинний фонд арх. В. та О. Беретті, особові фонди художників І. Їжакевича, Ф. Красицького, Ю. Маковського, композиторів К. Стеценка, М. Тутковського, матеріали корифеїв театру М. Заньковецької, М. Кропивницького, С. Тобілевич та ін. Є цінні документи у фондах письменників пореволюц. доби (після 1917): рукописи ранніх поезій і поеми «Сковорода» П. Тичини, поеми «Мазепа» В. Сосюри, кіноповісті «Україна в огні» О. Довженка, роману «Собор» О. Гончара; ескіз О. Хвостенка-Хвостова до опери «Джоні награє», листи В. Седляра до О. Павленко, кантата-поема «Хустина» Л. Ревуцького та ін.

Велику групу становлять фонди письменників і літературознавців, репресованих комуніст. режимом у 1930–40: Б. Антоненка-Давидовича, І. Багмута, В. Баска, В. Бобинського, І. Виргана, Остапа Вишні, В. Гжицького, М. Годованця, Леся Гомона, Д. Гордієнка, Г. Григор’єва, О. Досвітнього, М. Драй-Хмари (сонет «Лебеді»), І. Дубинського, О. Журливої, М. Зерова (листи до дружини С. Зерової із соловец. концтабору), А. Кагана, П. Капельгородського, Т. Коваленка, О. Ковіньки, М. Кожушного, П. Колесника, Г. Косинки, Г. Коцюби, Г. Кочура, А. Кримського, І. Крушельницького, В. Кузьмича, М. Куліша, П. Лісового, Я. Майстренка, Г. Майфета, Ф. Малицького, І. Маловічка, І. Микитенка, В. Мисика, В. Нефеліна, А. Панова, С. Пилипенка, В. Підмогильного (листи до дружини К. Червінської із соловец. концтабору), П. Плевако, Є. Плужника, Я. Савченка, В. Поліщука, В. Свідзинського, І. Світличного, О. Слісаренка, О. Соколовського, М. Сопілки, В. Стуса, Н. Суровцевої (спогади «Життя Надії Суровцевої, описане нею самою у с. Нижній Сеймчан Магаданської обл.»), З. Тулуб (листи до брата В. Тулуба із поселення в Кокчетав. обл., Казахстан), Г. Хоткевича, Д. Чепурного, В. Чечвянського, Є. Шабліовського; прийнято на зберігання фонд К. Гриба та розпочато фондування документів особового походження Марти Гай, Г. Гордасевич, Є. Сверстюка, які також зазнали репресій.

До ЦДАМЛМ надійшли рукописи новел, щоденники Григора Тютюнника та започатковано фонди ін. письменників-шістдесятників: М. Вінграновського, І. Дзюби, І. Драча, Є. Гуцала, М. Коцюбинської, Д. Павличка, Б. Олійника. Прийнято фонди художників-шістдесятників А. Горської і В. Зарецького, започатковано фонд О. Заливахи. Останнім часом до архіву-музею надійшли з-за кордону фонди письменників І. Багряного (рукописи роману «Людина біжить над прірвою», «Оди до Сталіна»), Віри Вовк, В. Некрасова, Яра Славутича та ін. У ЦДАМЛМ функціонують лаб. забезпечення схоронності й мікрофотокопіювання документів, чит. зал, наук.-довідк. б-ка, відкрито докум. експозицію «Із скарбів архіву-музею» і постійну виставку «Меморіальні речі діячів укр. культури», мемор. кабінети О. Довженка, А. Малишка, П. Майбороди, І. Микитенка, М. Стельмаха, Ю. Яновського, мемор. художню майстерню М. Глущенка та ін. (всього – 11). Архіву-музеєві підпорядк. філіал «Архівно-музейний комплекс “Літературно-мистецькі Плюти”» в Обухів. р-ні Київ. обл.

Літ.: Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва Української РСР: Путівник. К., 1988; Государственные архивы СССР: Справоч. Ч. 1. Москва, 1989; Крячок М. Організаційна роль С. Д. Пількевича у забезпеченні державних архівів приміщеннями та розширенні їх мережі в Україні // Історія архів. справи: спогади, дослідження, джерела. Зб. на пошану С. Д. Пількевича. Вип. 1. К., 1998; Сендик З. Унікальний документальний комплекс з історії літератури і мистецтва: історія формування // Студії з архів. справи та документознавства. Т. 3. К., 1998.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
М. І. Крячок . Архів-музей літератури і мистецтва України Центральний державний (ЦДАМЛМ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44809 (дата звернення: 05.03.2021).