Архіви літературні - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архіви літературні

АРХІ́ВИ ЛІТЕРАТУ́РНІ – зібрання документів з історії літератури, рукописи художніх творів, щоденники, листи, біографічні матеріали, які зберігаються у державних архівосховищах, музеях, бібліотеках. А. л. також називають держ. установи, спеціально створені для збирання і зберігання документів з історії літ-ри. У держ. архівосховищах, у відділах рукописів деяких академічних ін-тів та наук. б-к зосереджено особисті фонди діячів літ-ри, архіви творчих орг-цій, вид-в, ред. газет і журналів літ.-мист. профілю. А. л. зібрані переважно у відділах рукописних фондів і текстології Ін-ту літ-ри НАНУ: фонд давніх рукописів, архіви І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевченка (найповніші зібр. автографів худож. творів, листів, біогр. документів та кілька альбомів маляр. спадщини), М. Гоголя, П. Куліша, Марка Вовчка, С. Руданського, А. Свидницького, Л. Глібова, І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, М. Старицького, Я. Головацького, П. Грабовського, І. Франка (великий за обсягом матеріалів архів і особиста б-ка), О. Кобилянської, Олени Пчілки, Лесі Українки, М. Коцюбинського, А. Тесленка, Н. Кобринської, В. Самійленка, Миколи і Марка Вороних, Олександра Олеся, Христини і Христі Алчевських, Л. Яновської, В. Винниченка, М. Грушевського, С. Васильченка, П. Тичини, І. Кочерги, М. Рильського, М. Драй-Хмари, Ю. Яновського, В. Сосюри, М. Бажана, В. Поліщука, М. Семенка, М. Івченка, С. Тудора, Я. Галана, М. Годованця, О. Гончара, Олега Ольжича, М. Шпака, К. Герасименка, Я. Качури, О. Гаврилюка, П. Козланюка, І. Багряного, В. Барки, У. Самчука, Дмитра Чуба (Нитченка), В. Симоненка, В. Стуса та багатьох ін.; у ЦДАМЛМ України, Ін-ті рукопису НБУ ім. В. Вернадського, ЛНБ ім. В. Стефаника, Одес. наук. б-ці ім. М. Горького, Харків. наук. б-ці ім. В. Короленка. Архівні матеріали письменників зберігаються також у б-ках Львів., Сімфероп., Ужгород., Харків. ун-тів; у деяких обл. держ. архівах (переважно особисті фонди письменників та архіви установ і орг-цій літ. профілю відповід. регіонів); у держ. та літ.-мемор. музеях; у Нац. музеї літ-ри України, Держ. музеї Т. Шевченка в Києві, Держ. музеї театр., муз. і кіномист-ва України, Дніпроп. істор. музеї ім. Д. Яворницького, Закарп. і Кіровогр. обл. краєзнав. музеях, Львів. істор. музеї, Кам’янець-Поділ. істор. музеї-заповіднику, у літ. музеях Одеси та Івано-Франківська, Черніг. істор. музеї, Черніг. музеї М. Коцюбинського, літ.-мемор. музеях П. Тичини, М. Рильського і М. Бажана в Києві, у фондах обл. краєзнав. музеїв та їхніх філіях. Україніка зберігається також у зарубіж. архівосховищах: УВАН і НТШ у Нью-Йорку (США), Архіві сх.-європ. історії (Бахметьєвському) Колумбій. ун-ту (США), у Центр. держ. архіві літ-ри і мист-ва Росії в Москві, у відділі рукописів Держ. б-ки Росії (колиш. ім. В. Леніна), Публ. б-ки ім. М. Салтикова-Щедріна в С.-Петербурзі, ін-тах рос. літ-ри (Пушкін. дім) і світ. літ-ри ім. М. Горького РАН, б-ки РАН у С.-Петербурзі, Держ. театр. б-ки ім. А. Луначарського в С.-Петербурзі (рукописи п’єс укр. драматургів кін. 19 – поч. 20 ст.), у Літ. музеї та відділі писем. джерел Держ. істор. музею в Москві. У деяких країнах Європи та Америки в держ. архівах, б-ках та приват. колекціях теж зберігаються архівні матеріали укр. письменників.

Літ.: Записки отдела рукописей / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Москва, 1938–86. Вып. 1–45; Центральный государственный архив литературы и искусства СССР: Путеводитель. Москва, 1951–82. Вып. 1–5; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР: Опис рукописів Т. Г. Шевченка. К., 1961; Микитась В. Л. Давні рукописи і стародруки: Опис і каталог. Ч. 1, 2. Уж., 1961–64; Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. Т. 1–3. Москва, 1962–80; Слов’янські рукописи 9– 14 ст. у фондах відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки Академії наук Української РСР: Огляд, опис, публікації. К., 1969; Державні архіви Української РСР: Корот. довід. К., 1972; Гуменюк Є. М., Баб’як П. Г., Дзьобан О. О. Особисті архівні фонди відділу рукописів / АН УРСР: Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника: Анот. покажч. Л., 1977; Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР: Зб. наук. праць. К., 1982; Особисті архівні фонди відділу рукописів: Анот. покажч. Л., 1995; Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України – 70 років / Відділ рукопис. фондів і текстології. К., 1996; Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури НАНУ. К., 1999.

С. А. Гальченко

Стаття оновлена: 2001