Архівознавства кабінет Центрального архівного управління УCРР (КА ЦАУ) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архівознавства кабінет Центрального архівного управління УCРР (КА ЦАУ)

АРХІВОЗНА́ВСТВА КАБІНЕ́Т ЦЕНТРА́ЛЬНОГО АРХІ́ВНОГО УПРАВЛІ́ННЯ УCРР (КА ЦАУ) – перша українська науково-дослідна інституція в галузі архівної справи та документознавства (1930–34). Створ. для розробки «архівно-технічних заходів та застосування їх в архівознавчій практиці архівних установ» на правах відділу ЦАУ УСРР у червні 1930 у складі 4-х підвідділів: зовн. охорона архів. матеріалів; розбирання й описування архів. матеріалів; обладнання архівосховищ; архівно-бібліографічний. Завданням КА ЦАУ було дбати про підвищення кваліфікації архівістів: організовувати курси, семінари, надавати консультації, працювати з аспірантами. Важливою структур. ланкою КА ЦАУ стала організована при ньому (на правах підвідділу) хім. лаб. для визначення сприятливості умов зберігання архів. документів. Першими співроб. були В. Стрибульов (зав.), В. Веретенников, М. Гливенко, М. Грибін, О. Палант. На поч. 1931 у зв’язку з перебудовою архів. справи для «служби соціалістичному будівництву» сталися зміни в осн. напрямах роботи КА ЦАУ, відображені в новому «Положенні про Кабінет архівознавства» (квітень 1931). КА ЦАУ надавалися права наук.-методол., метод. сектору з утворенням 3-х секцій: участь архів. установ у соціаліст. буд-ві; раціоналізація архів. вироб-ва; підготовка кадрів. КА ЦАУ очолив О. Сенченко, хім. лаб. – В. Куценос, питаннями підготовки кадрів займався В. Нікітін, консультації з усіх складних теор. та метод. питань надавав проф. В. Веретенников як позаштат. співроб., над проблемою рац. стелаж. обладнання архівосховищ працював М. Гливенко. 1932 перейм. на Наук.-методол. кабінет. При цьому збереглися осн. напрями роботи (археогр., популяризат., забезпечення схоронності архів. документів, підготовка кадрів), але посилився ідеол. контроль. Восени 1933 при Кабінеті з метою наук. підготовки висококваліфік. кадрів для архів. установ відкрито істор.-архівну аспірантуру, через рік реорганізовану в Істор.-архівознав. ін-т аспірантури при ЦАУ УСРР. Започатковані при КА ЦАУ галузева спец. наук.-довідк. б-ка та хім. лаб. продовжували свою діяльність і після його розформування.

І. Б. Матяш

Стаття оновлена: 2001