Архітекторів України Національна спілка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архітекторів України Національна спілка

АРХІТЕ́КТОРІВ УКРАЇ́НИ Національна спілка (НСАУ; у 1933–37 – Спілка рад. архітекторів України; Спілка архітекторів Української РСР (1937– 91); від 1991 – Спілка архітекторів України; від 1998 – національна) – всеукраїнська творча організація, що об’єднує архітекторів, архітектурознавців, митців та будівельників. Фактично існує від 20 травня 1933, коли на виконання постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій» від 23 квітня 1932 рішенням ЦК КП(б)У утворено Оргкомітет (Оргбюро), метою якого була орг-ція Спілки рад. архітекторів України та проведення 1-го з’їзду архітекторів України. До складу новоутвор. ком-ту входили відомі професіонали, дехто з них належав до розформованих за цією ж постановою творчих об’єднань – І. Малоземов (голова, належав до творчого угрупування при «Новій генерації»), В. Риков, І. Ігнаткін (відп. секр.), В. Троценко (належав до Архіт. сек-ції Літ.-худож. гуртка у Харкові), М. Холостенко, А. Коренчук, Я. Штейнберг, М. Замечек та ін. Невдовзі відбулася нарада Оргкомітету, на якій він був розширений до 30-ти чл., серед яких були представники всіх творчих об’єдн., що існували раніше. Оргкомітет створив низку секцій (житлову, критичну, колгосп. арх-ри, вивчення нар. арх-ри та ін.) і розгорнув роботу у різних напрямках – творче обговорення проектів ген. планів міст і сіл, забудови вулиць, житл. і пром. споруд, диспути з актуал. проблем сучас. арх-ри, орг-цію конкурсів на важливі архіт. споруди та виставок архіт. проектів і фотографій новозбудованих споруд, орг-цію курсів підвищення кваліфікації архітекторів тощо. Головою Оргкомітету у 1935–37 був зав. відділу літ-ри і мист-ва ЦК КП(б)У Й. Ганс. У червні 1937 відбувся 1-й з’їзд рад. архітекторів України, а 23 січня 1938 СА УРСР була затверджена Президією Правління СА СРСР як респ. спілка з обл. відділ. у Дніпропетровську, Києві, Одесі, Сталіно (нині Донецьк), Харкові. Від червня 1937 до вересня 1975 Спілку очолював Г. Головко, у вересні 1975 – червні 1990 – І. Седак, від червня 1990 – І. Шпара. Вищим керів. органом Спілки є з’їзд. За період від 1937 до 1999 відбулося 12 з’їздів. Структурно Спілка складається із 25-ти обл. орг-цій, Крим. респ. орг-ції та 4-х міських – Білоцерків., Криворіз., Маріупол. та Севастопольської. Серед чл. Спілки 133 мають звання «Заслужений архітектор України», 100 – «Народний архітектор України», 3 – «Народний архітектор СРСР». НСАУ є членом Міжнар. СА, Архіт. Ради країн Центр. та Сх. Європи, Міжнар. Асоц. Спілок архітекторів СНД, Форуму Спілок архітекторів країн Чорномор. р-ну. Спілка бере участь у створенні законодав. і норматив. бази архіт. діяльності.

М. І. Гончаренко

Стаття оновлена: 2001