Архітектурні товариства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Архітектурні товариства

АРХІТЕКТУ́РНІ ТОВАРИ́СТВА – творчі об’єднання архітекторів і будівельників. Створюються з метою творчого й профес. співроб-ва, проведення виставок, конкурсів, з’їздів, курсів підвищення кваліфікації, видань період. преси. А. т. проводять вивчення архіт. спадщини, її охорону й реставрацію, експертизу проектів і будов. Першим в Україні було Одес. т-во архітекторів та будівельників (1860), що пізніше увійшло до складу Рос. тех. т-ва на правах його відділення. Укр. архітектори брали участь у діяльності рос. А. т., зокрема Моск. архіт. т-ва (1867), С.-Петербур. т-ва архітекторів (1870) і Т-ва архітекторів-художників у С.-Петербурзі (1913). Вони виступали на з’їздах т-в, друкували статті й звіти про творчу діяльність архітекторів в Україні. У Львові архітектори спільно з художниками створили Т-во для розвою руської штуки (1898), у Харкові – Харків. літ.-худож. гурток (1912). За рад. часу були засн. т-ва та об’єднання: Асоціація нових архітекторів (АСНОВА), Об’єдн. архітекторів і художників при Вищих держ. худож.-тех. майстернях (ВДХУТЕМАС; 1930-і рр.), Всерос. об’єдн. (т-во) сучас. архітекторів (1925). В Україні діяло Т-во сучас. архітекторів України (ТСАУ; 1928–32) з центром у Харкові й філіями в Києві, Одесі, Дніпропетровську. 1929 створ. Всесоюзне об’єдн. пролетар. архітекторів (ВУОПРА), у складі якого були й укр. митці. Члени ВУПРА виступали з критикою конструктивізму та функціоналізму, за використання класич. архіт. спадщини. У 1930–32 на базі А. т. засн. СА СРСР, 1933 – СА УРСР (див. Архітекторів України Національна спілка).

Літ.: Чепелик В. В. Харківський осередок творців народного стилю в архітектурі // НТЕ. 1988. № 5; Півненко А. Український художньо-архітектурний відділ харківського Літературно-художнього гуртка [1912 р. заснування] // Там само. 1991. № 1; Чепелик В. В. Ентузіасти українського архітектурного стилю «Петербурзької громади» // АрхУ. 1991. № 1.

М. І. Гончаренко

Стаття оновлена: 2001