Київський науково-дослідний інститут судових експертиз — Енциклопедія Сучасної України

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

КИ́ЇВСЬКИЙ НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНИЙ ІНСТИТУ́Т СУДОВИ́Х ЕКСПЕРТИ́З – науково-дослідна установа у галузі судових експертиз. Підпорядк. МЮ України. Засн. 1914 як кабінет наук.-судової експертизи при прокурорі Київ. судової палати. Від 1925 – Київ. ін-т наук.-судової експертизи, від 1944 – сучасна назва. Нині у структурі Ін-ту діють лаб.: почеркознав. дослідж.; психол., мистецтвознав. дослідж. та дослідж. об’єктів інтелектуал. власності; судових трасол., вибухотех., пожежно-тех. дослідж. та дослідж. документів; судових фіз.-хім. та біол. дослідж.; буд.-тех. видів дослідж.; товарознав. видів дослідж. (зокрема автотоварознав.); фоноскоп., комп’ютер. дослідж. та дослідж. телекомунікац. систем; автотех. видів дослідж.; екон. видів дослідж.; відділи: орг-ції н.-д. робіт і редакц.-видавн. діяльності; наук.-метод. та інформ. забезпечення; документац. забезпечення; Вінн., Терноп., Черкас., Черніг., Житомир. відділення. Працюють 226 н. с., зокрема 8 д-рів і 34 канд. н. Серед відомих науковців – С. Потапов, В. Фаворський, Ю. Сапожников, В. Лисиченко, С. Тихенко, В. Гончаренко, М. Сегай, І. Фрідман. Сформувалися і діють наук. школи з методології судової експертизи, судового почеркознавства, судової фоноскопії, криміналіст. дослідж. паливно-мастил. матеріалів. Перший дир. – С. Потапов (1914–19), від 2011 – О. Рувін.

Літ.: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Славетні сторінки історії (100 років). К., 2013.

Статтю оновлено: 2013
Цитувати статтю
Ю. Б. Форис . Київський науково-дослідний інститут судових експертиз // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44855 (дата звернення: 05.03.2021).