Констянтинович Тетяна Володимирівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Констянтинович Тетяна Володимирівна


Констянтинович Тетяна Володимирівна

КОНСТАНТИНО́ВИЧ Тетяна Володимирівна (02. 01. 1964, Вінниця) – лікар-пульмонолог. Д-р мед. н. (2011). Закін. Вінн. мед. ін-т (1987). Працювала лікарем. Від 1994 – у Вінн. мед. ун-ті: від 2012 – проф. каф. пропедевтики внутр. медицини. Наук. дослідження: лікування хворих на бронхіал. астму за умов наявності супут. соматич. станів з урахуванням фармакоекон. по­­казників та показників якості життя.

Пр.: Соматопсиховегетативний син­­дром в клініці обструктивних захворювань легень: причини, патогенез, діагностика, лікування // Астма та алергія. 2003. № 4; Соматопсихологія бронхіальної астми: клінічні та фармакоекономічні аспекти // Biomedical and Bio­­social Anthropology. 2005. № 5; Фтор­­хинолоны: место в клинической практике. К., 2013 (співавт.).

Статтю оновлено: 2014