Кузьмичов Анатолій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмичов Анатолій Іванович


Кузьмичов Анатолій Іванович

КУЗЬМИЧО́В Анатолій Іванович (14. 02. 1936, с. Високе Орлов., нині Брян. обл., РФ – 17. 10. 2009, с. Верхнє Нікульське Ярослав. обл., РФ) – геоботанік. Чоловік А. Краснової. Д-р біол. н. (1992), проф. (2002). Закін. Моск. ун-т (1959). Працював у Нікіт. ботан. саду в Криму (1959–60); на Куйбишев. біол. станції (м. Ста­врополь, нині Тольятті, РФ, 1961–63); в Ін-ті ботаніки АН УРСР (Київ, 1963–80); ст. н. с. біосфер. заповідника «Асканія-Нова» (смт Ас­­канія-Нова Чаплин. р-ну Херсон. обл., 1980–82); від 1984 – в Ін-ті внутр. вод РАН (с. Борок Ярослав. обл.): пров. н. с. (1992–2000), гол. н. с. (від 2000). Вивчав рослинні угру­­повання березових лісів та торф. боліт України, вплив меліорат. втручання на структуру і динаміку болот. рослинності, причи­ни обміління малих річок лісостеп. смуги України, історію роз­витку гідрофіл. рослинності. Роз­вивав новий наук. напрям – гідрофітологію. Брав участь в обґрунтуванні концепції автохтон. формування укр. школи сис­тематики та флористики.

Пр.: Болота Волинського лесового плато, їх рослинність та стратиграфія // УБОЖ. 1965. Т. 23, № 5; Торфяно-бо­лотный фонд УССР, его районирование и использование. К., 1973 (спів­авт.); Гидрофильная флора Среднерусской возвышенности. С.-Пе­тербург, 1992; Тенденции развития гидроботаники в России // Биология внутр. вод. 2000. № 4; Современная наука о гидрофитах: теоретический аспект // Гидрофил. компонент в сравнител. флористике фитобиоты России. Рыбинск, 2006 (спів­авт.).

Літ.: Ткаченко В. С., Дідух Я. П., Ду­­бина Д. В. та ін. Анатолій Іванович Кузь­­мичов (До 70-річчя від дня народж.) // УБОЖ. 2006. Т. 63, № 1; Филиппов Д. А., Краснова А. Н. А. И. Кузьмичев (14. 02. 1936 – 17. 10. 2009) // БЖ. 2010. Т. 95, № 9.

Статтю оновлено: 2016