Кузьмичов Віталій Павлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмичов Віталій Павлович


Кузьмичов Віталій  Павлович

КУЗЬМИЧО́В Віталій Павлович (19. 04. 1927, м. Грозний, нині Чечня, РФ – 09. 07. 1982, Харків) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1974). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1951). Працював 1955–58 на Володимирів. дослід. станції Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації (Микол. обл.); 1958–59 – зав. відділу рільництва Микол. с.-г. дослід. станції (с. Полігон Жовтн. р-ну); від 1959 – в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (Харків): 1961–75 – зав. лаб. бонітування ґрунтів, 1975–82 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідження: бо­нітування ґрунтів; планування і програмування врожаїв осн. с.-г. культур у різних регіонах України; ефективність застосування добрив на ґрунтах різних бонітетів. Співавтор праці «Методика раз­­работки земельного кадастра в Украинской ССР» (1974), а також розділів у кн. «Атлас почв УССР» (1979; обидві – Київ), «Чер­­ноземы СССР» (Москва), «По­вышение плодородия почв и производительной способности земель в интенсивных системах земледелия» (Минск; обидві – 1981).

Статтю оновлено: 2016