Кузьмичов Володимир Сергійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмичов Володимир Сергійович


Кузьмичов Володимир Сергійович

КУЗЬМИЧО́В Володимир Сергійович (03. 01. 1957, с. Великий Раскат Горьков., нині Нижньогород. обл., РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1996), проф. (1997). Держ. пре­мія України у галузі н. і т. (2003). Закін. Київ. ВШ МВС СРСР (1983), де відтоді й працює (нині Нац. академія внутр. справ): 1996–2004 – нач. каф. криміналістики, 2005–09 – проректор по роботі з персоналом та з міжнар. зв’язків, від 2009 – проф. каф. криміналістики та судової медицини. Досліджує проблеми вдосконалення слідчої діяльності, криміналістики та судової екс­пертизи, забезпечення прав і свобод людини, міжнар. й нац. законодавства. Частина праць закритого характеру.

Пр.: Основы расследования преступлений. 1989; Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. 1990 (спів­авт.); Теория и практика следствен­ной деятельности. 1997; Криміналістич­ний аналіз розслідування злочинів. 2000; Алібі у розкритті злочинів: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті. 2008 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016