Кузьмін Валентин Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмін Валентин Іванович


Кузьмін Валентин Іванович

КУЗЬМІ́Н Валентин Іванович (01. 01. 1922, м. Петровськ, нині Саратов. обл., РФ) – гірничий інженер-маркшейдер. Д-р тех. н. (1978), проф. (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Моск. гірн. ін-т (1948), де 1951–52 й працював. 1952–62 – у Харків. гірн. ін-ті; 1962–74 – у Харків. ін-ті радіоелектроніки: 1964–74 – зав. каф. інж. графіки; від 1974 – у Харків. автомобіл.-дорож. ун-ті: 1981–84 – зав. каф. інж. геодезії, 1986–95 та 2000–12 – проф. каф. вишукувань і проектування авто­мобіл. доріг. Основні напрями наук. досліджень: теорія ефектив. оціню­вання параметрів геол.-маркшейдер. інформації під час роз­­відки та розробки родовищ корис. копалин; інж. геодезія при вишукуваннях, проектуванні та буд-ві автомобіл. доріг.

Пр.: Геометризация и учет запасов месторождений твердых полезных ис­копаемых. Москва, 1981 (спів­авт.); Гео­метризация и рациональное использование недр. Москва, 1991 (спів­авт.); Інженерно-геодезичні роботи при ремонті і реконструкції автомобільних до­ріг. Х., 2006 (спів­авт.); Конструирование виражей на закруглениях авто­мо­биль­ных дорог. Х., 2007; Инженерная геодезия при изысканиях, проектировании и строительстве автомобильных дорог. Х., 2008; Розрахунок парамет­рів лісонасаджень на закругленнях авто­­мобільних доріг у рівнинній місцевості // Автошляховик України. 2011. № 6 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016