Кузьмін Віктор Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмін Віктор Володимирович


Кузьмін Віктор Володимирович

КУЗЬМІ́Н Віктор Володимирович (06. 10. 1938, Харків) – фахівець у галузі електромеханіки. Д-р тех. н. (1984), проф. (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (1991). Закін. Харків. політех. ін-т (1960). Відтоді працював на вироб-ві; від 1963 – у НДІ «Електроважмаш» (Харків): від 1975 – заст. гол. кон­­структора, від 1986 – заст. дир. з наук. роботи. Осн. напрями наук. діяльності: контроль та діагно­стика великих генераторів, роз­роблення та впровадження нових зразків турбо- та гідрогенераторів (зокрема і з поздовжньо-попереч. збудженням), розроб­лення теор. основ електротехніки та електроенергетики.

Пр.: Перспективы нетрадиционной энергетики и задачи научного обеспе­чения // Тр. 3-й Междунар. конф. по нетрадиционным электромеханичес­ким и электрическим системам. Щецин, 1997; О причинах несогласованности при построении векторных диаграмм трансформаторов и вращающихся элек­­трических машин // ТЭ. 1998. № 1; Проблемы современной электро­тех­ни­ки на пути создания новых источников энергии // Электротехника. 2005. № 2; Про деякі недоліки у викладанні фізичних основ електротехніки // Електроінформ. 2005. № 2; О разработке физически содержательного подхода к анализу силовых и энергетических процессов в элементах магнитопроводов электрических машин // Вісн. Кре­­менчуц. політех. ун-ту. 2007. Вип. 3, ч. 1.

Статтю оновлено: 2016