Кузьмін Олександр Фролович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьмін Олександр Фролович

КУЗЬМІ́Н Олександр Фролович (17. 06. 1923, с-ще Новоказалінське, нині Казахстан – 17. 08. 1982, Одеса) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1977), проф. (1979). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. с.-г. ін-т (1950), де відтоді й працював: 1963–82 – декан вет. ф-ту, водночас 1971–82 – зав. каф. акушерства і штуч. осі­меніння с.-г. тварин. Вивчав вплив біологічно актив. речовин на ор­­га­­нізм с.-г. тварин та проблеми їхнього використання для підвищення продуктивності й плодючості.

Пр.: Влияние тканевых препаратов по Ф. П. Филатову на репродуктивные свойства самок сельскохозяй­ствен­ных животных // Сб. науч. тр. Одес. с.-х. ин-та. 1969 (спів­авт.); Клинико-экспе­­риментальные научно-производствен­ные данные по изучению биологической активности тканевых препаратов // Там само. 1972; Откорм крупного рогатого скота на свекловичном жоме. О., 1973 (спів­авт.); Профилактика нарушения обмена веществ у сельско­хозяйствен­ных животных на юге Украины. О., 1980.

Є. Ф. Станішевський

Стаття оновлена: 2016