Кузьміна Клариса Іванівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьміна Клариса Іванівна

КУЗЬМІНА́ Клариса Іванівна (01. 03. 1939, с. Сергєєвка Примор. краю, РФ) – нейрофізіолог, фахівець у галузі біокібернетики. Дружина П. Андона. Д-р біол. н. (1996). Премія ім. М. Амосова НАНУ (2007). Закін. Київ. ун-т (1966). Працювала в Ін-ті кібернетики НАНУ: від 1986 – ст. н. с.; від 1997 – в Ін-ті програм. систем НАНУ (оби­­два – Київ): від 1998 – пров. н. с. Досліджує структурно-функціон. орг-цію головного мозку при екстремал. впливах, соціопсихофізіол. механізми адаптації людини, антропоген. аспект оп­­тимізації людино-машин. систем; розробляє автоматиз. сис­­теми діагностики й упр. функціон. станом людини з метою збереження її здоров’я.

Пр.: Изучение индивидуального здо­ровья человека и коллектива в целом с позиции социопсихофизиологического подхода // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, пе­дагогіка, соціологія. Х., 2004. Вип. 3 (спів­авт.); Человек и его биосоциальная культура // Там само. 2005. Вип. 1; Со­­вре­­менные информационные технологии для изучения механизмов инди­видуальной психофизиологической адаптации человека // Пробл. програмування. 2008. № 2–3 (спів­авт.); Индивидуализация процесса обучения студента-медика на основе знаний о структуре его личности и функциональ­ном состоянии // Теорія і практика упр. соц. системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. Х., 2009. Вип. 3 (спів­авт.).

Р. Д. Григорян

Стаття оновлена: 2016