Кузьміна Світлана Леонідівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьміна Світлана  Леонідівна

КУЗЬМІНА́ Світлана Леонідівна (27. 02. 1962, с. Укромне Сімфероп. р-ну Крим. обл., нині АР Крим) – філософ. Д-р філос. н. (2012). Закін. Сімфероп. ун-т (1986). Учителювала; від 1994 – у Таврій. ун-ті (Сімферополь): 2013–14 – проф. каф. педагогіки. Вивчає історію віт­чизн. освіти і філософії освіти 19 – поч. 20 ст., методологію істор.-філос. дослідж. про­­цесів розвитку філос.-пед. дум­­ки. Авторка низки статей в енци­­клопедії «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» (К., 2015, т. 1).

Пр.: Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича. К., 2002; Філософія освіти та виховання в київській академічній традиції ХІХ – початку ХХ ст. Сф., 2010; Філософія освіти в Україні: що кажуть архівні джерела // ФД. 2010. № 6; Початкова освіта: погляд київської духовно-академічної спільноти ХІХ – початку ХХ ст. // Тр. Київ. духов. академії. 2012. № 17; Свобода і мистецт­­во влади у філософії виховання київсь­­кої академічної традиції ХІХ— початку ХХ ст. // Практ. філософія. 2013. № 1; Методология советской педагогики: игры в науку с тоталитарной идеоло­­гией // Гілея. 2014. Вип. 81; Індивідуальність як категорія філософії вихован­­ня у київській духовно-академічній тра­­диції ХІХ ст. // Магістеріум. Вип. 55: Істор.-філос. студії. К., 2014.

Е. Е. Решетова

Стаття оновлена: 2016