Кузьмінський Юрій Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьмінський Юрій Анатолійович


Кузьмінський Юрій Анатолійович

КУЗЬМІ́НСЬКИЙ Юрій Анатолійович (07. 08. 1967, Київ) – економіст. Син А. Кузьмінського і В. Гринько. Д-р екон. н. (2003), проф. (2004). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1990). Відтоді працював бухгалтером і економістом; 1993–96 – у Мін-ві зовн. екон. зв’язків та торгівлі України, де пройшов шлях від гол. спеціаліста до нач. валютно-кредит. упр.; від 1996 – у Київ. екон. ун-ті: від 2003 – зав. каф. бухгалтер. обліку. Наук. дослідження: історія, теорія та методологія бухгалтер. обліку, ме­тодика оператив. обліку і кон­тро­лю, облік міжнар. екон. операцій.

Пр.: Облік зовнішньоекономічної діяльності. 1998 (спів­авт.); Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. 1999 (спів­авт.); Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. 2001; Облік міжнародних операцій: Підруч. 2006 (спів­авт.); Бухгалтерський облік для економістів та правознавців: Навч. посіб. 2007 (спів­авт.); усі – Київ.

Статтю оновлено: 2016