Кузьмук Валерій Валентинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузьмук Валерій Валентинович

КУЗЬМУ́К Валерій Валентинович (02. 01. 1952, Київ) – фахівець у галузі прикладної математики і моделювання. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Премія ім. С. Лебедєва АН УРСР (1988). Закін. Київ. технол. ін-т легкої пром-сті (1974), де й працював до 1977. У 1980–82 – в Ін-ті електродинаміки АН УРСР; від 1982 – в Ін-ті проблем моделювання в енергетиці НАНУ (обидва – Київ): засн. і зав. лаб. багатопроцесор. систем керування енерго­об’єк­тами та енергоєм. технологіями, на базі якої 1990 створ. Ін-т інформ. і моделюючих технологій (його дир., від 2008 – ген. дир.), за сумісн. від 1996 – ст. н. с. Водночас 1985–93 – у Київ. політех. ін-ті: від 1990 – проф. каф. обчислюв. техніки; 2002–10 – зав. каф. матем. і програм. забезпечення автоматизов. систем Черкас. ун-ту. Засн. і гол. вчений секр. Укр. відділ. Міжнар. академії інформатизації (Київ, від 1996). Розробляє алгоритм. ме­тоди побудови багатомашин. керів. і моделювал. систем, пром. інформ. системи, спеціаліз. мо­делювал. системи на основі мо­дифіков. сіток Петрі. Запропонував визначення паралел. алгоритмів і розкрив їх матем. суть; матем. методи побудови паралельно функціонуючих автоматів.

Пр.: Методика алгоритмического описания и моделирования парал­лель­ных процессов управления. 1981; Управляющие сети и микропрограм­мное моделирование параллельных процессов. 1983; Сети Петри и моделирование параллельных процессов. 1985; Моделирование параллельных процессов с использованием аппа­рат­ных сетей Петри. 1988 (спів­авт.); Прин­ципы построения алгоритмически одно­родных мультипроцессорных систем. 1990 (спів­авт.); Сети Петри, па­­раллель­ные алгоритмы и модели муль­­типро­цессорных систем. 1990 (спів­авт.); Мо­дифицированные сети Петри и устрой­ства моделирования парал­лельных процессов. 2010 (спів­авт.); усі – Київ.

В. В. Васильєв

Статтю оновлено: 2016