Кузьома Олександр Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кузьома Олександр Іванович


Кузьома Олександр Іванович

КУЗЬО́МА Олександр Іванович (16(29). 08. 1902, м. Ромни, нині Сум. обл. – 03. 03. 1971, Київ) – вчений-селекціонер. Учасник 2-ї світ. вій­ни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. вет.-зоотех. ін-т (1929). Від 1930 працював в Укр. НДІ рибного госп-ва (Київ): 1930–37 – зав. Антонін. н.-д. пункту (Красилів. р-н, нині Хмельн. обл.), 1937–41 – зав. відділу ставового госп-ва та сектору генетики й селекції риб, 1946–71 – відділу генетики та селекції риб. Наук. дослідж. з генетики та селекції риб. Розробляв теор. основи по­род. покращення коропа, вивчав генет. аспекти успадкування лу­скатого покриву й гіногенет. ме­ханізм розмноження риб. Запро­понував низку нових методів племін. та селекц. роботи з коропом (лінійне розведення, масовий і гніздовий відбір тощо). Автор укр. рамчастої та лускатої порід коропів, а також коропо-карасевих і карасевих гібридів.

Пр.: Организационные основы породного улучшения карпа в рыбхозах УССР // Тр. НИИ пруд. и озер. рыбного хоз-ва. К.; Х., 1950. Т. 7; Резерви збіль­шення рибопродуктивності ставів // Зб. пр. Укр. НДІ рибного госп-ва. К., 1962. Т. 14 (спів­авт.); Украинские породы кар­па // Рыбоводство и рыболовство. 1966. № 1; Хозяйственная эффективность вы­ращивания ропшинско-украинских по­месных карпов // Рыбное хоз-во. 1968. № 6 (спів­авт.); Формирование нового племенного стада украинского чешуй­чатого карпа (УКН-59) // Там само. 1970. № 10 (спів­авт.).

Літ.: Томиленко В. Г. Кузьома Олександр Іванович // Вчені-селекціонери у тваринництві. Кн. 1. К., 1997.

Статтю оновлено: 2016