Кузякіна Наталія Борисівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кузякіна Наталія Борисівна

КУЗЯ́КІНА Наталія Борисівна (05. 09. 1928, Київ – 22. 05. 1994, С.-Петер­бург, похов. у Києві) – літературознавець. Д-р мистецтвознав­ства (1971), проф. (1972). Чл. СПУ (1956). Закін. Київ. ун-т (1948). Викладала в Ізмаїл. пед. ін-ті (Одес. обл., 1952–56), Одес. ун-ті (1956–61), Київ. ін-ті театр. мист-ва (від 1969), Ленінгр. ін-ті театру, музики та кінематографії (нині С.-Петербург, від 1972). Заст. гол. ред. Вид-ва муз. літ-ри й образотвор. мист-ва УРСР (1961). Ст. н. с. ІМФЕ АН УРСР (Київ, 1962–67). Досліджувала драматургію І. Кочерги, Лесі Укра­­їнки, М. Куліша; укр. театр. процес 1920–30-х рр., зокрема твор­­чість Леся Курбаса. Авторка по­­­вісті «За Соловецькою межею» («Київ», 1986, № 7), передмови до кн. «Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие» (Мос­ква, 1987) та низки статей про драматургію і театр. мист-во. Створила цикл із 4-х сценаріїв для фільму реж. Л. Анічкіна «Моя адреса – Соловки…» (студія «Ки­­ївнаукфільм», 1991–92) про укр. репрес. митців – Леся Курбаса («Пастка»), М. Куліша («Тягар мовчання»), М. Зерова («Навіщо перекладати Вергілія?») і жі­­нок на Соловках («Не вдарте жін­ку навіть квіткою»).

Пр.: Любомир Дмитерко. К., 1951; Нариси української радянської драматургії: У 2 ч. К., 1958–63; Драматург Микола Куліш. К., 1962; Драматург Іван Кочерга: Життя, п’єси, вистави. К., 1968; П’єси Миколи Куліша. К., 1970; Украин­ская драматургия начала ХХ века. Пути обновления. Ленинград, 1978; Леся Укра­инка и Александр Блок. К., 1980; Становление украинской советской ре­­жиссуры (1920 – нач. 30-х гг.). Ленин­град, 1984; Театр на Соловках. 1923–1937. С.-Петербург, 2009; Траєкторії доль. К., 2010.

Літ.: Ніколаєв В. Самостійність до­­слідника // Прапор. 1964. № 2; Костен­ко А. Чи в замкненому колі? // ЛУ. 1981, 27 жовт.; Коцюбинська М. Уроки худож­ника: Про книгу Наталії Кузякіної «Дра­матург Іван Кочерга» // Коцюбин­ська М. Мої обрії: У 2 т. Т. 2. К., 2004; Волиць­ка І. Уроки Наталії Кузякіної // СіЧ. 2008. № 12; Саєнко В. Траєкторія духовного злету науковця // Наталя Кузякіна. Дро­гобич, 2010.

І. В. Волицька

Стаття оновлена: 2016