Куковський Євген Георгійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куковський Євген Георгійович


Куковський Євген Георгійович

КУКО́ВСЬКИЙ Євген Георгійович (27. 09. 1925, м. Троцьк, нині Гатчина Ленінгр. обл. – 01. 11. 1986, Тбілісі) – геолог, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1967), проф. (1971). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1983). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1953). Працював 1956–60 у тресті «Київ­­геологія». 1960–63 – в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР; 1963–69 – в Ін-ті геол. наук АН УРСР; 1969–86 – в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР (усі – Київ): 1969–85 – зав. відділу фазових переходів мінералів, 1985–86 – зав. відділу мінералогії та геохімії гіпергенезу. Обґрунтував осн. кристалохім. принципи утво­рення та перетворення алюмосилікатів і силікатів у процесі ево­люції осад. порід.

Пр.: Особенности строения и физико-химические свойства глинистых минералов. К., 1966; Превращение сло­истых силикатов. К., 1973; Проблема механизма превращений минералов // МЖ. 1979. Т. 1, № 1; Структурные превращения минералов. К., 1984 (спів­авт.); Минералогические предпосылки биогенеза // МЖ. 1986. Т. 8, № 5.

Літ.: Евгений Георгиевич Куковский // МЖ. 1985. № 5; Евгений Георгиевич Ку­ковский // Там само. 1987. № 1.

Статтю оновлено: 2016