Кулаков Геннадій Тихонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулаков Геннадій Тихонович


Кулаков Геннадій Тихонович

КУЛАКО́В Геннадій Тихонович (Кулакоў Генадзь Ціхановіч; 18. 07. 1941, с. Черніговка Примор. краю, РФ) – білоруський фахівець у галузі енергетики. Закін. Білорус. політех. ін-т (Мінськ, 1963), де від 1975 й працює (нині Білорус. тех. ун-т): від 1992 – проф. каф. ТЕС, водночас від 1976 – засн. і зав. лаб. оптимізації режимів і комплекс. оптимізації ТЕС. 1963–64 – у Гол. вироб. упр. енергетики й електрифікації Білорус. РСР; 1969–73 – у Білорус. енергет. ін-ті; 1973–75 – у ВО «Біленергоремналаштування»; за сумісн. 1991–98 – дир. НВП «Еколон» (усі – Мінськ). Осн. наук. дослідж. у галузі заг. теорії систем. упр., енергетики, екон. і нац. безпеки. Захистив канд. дис. в Одес. технол. ін-ті (1968), доктор. – у Київ. політех. ін-ті (1992). Відтоді співпрацює з науковцями каф. автоматизації вироб. проце­сів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т», а також центрів дослідж. наук.-тех. потенціалу та історії науки й інтелектуал. власності та передачі технологій НАНУ (обидва – Київ), Полтав. ун-ту економіки і торгівлі та ін.

Пр.: Проблемы экономической без­опасности Беларуси. 2001; Национальная безопасность Республики Беларусь. Современное состояние и перспек­тивы. 2003; Экономическая безопасность: теория, методология, практика. 2009; Теория автоматического управления: Учеб. 2010 (усі – Мінськ, спів­авт.); з укр. вченими – Состояние, проблемы и перспективы активизации инновационного развития Беларуси и Украины // Пробл. и перспективы инновацион. развития экономики: Мат. 12-й Междунар. научно-практичес. конф. К., 2008; Анти­кризисный механизм государственного регулирования жизнедеятельности Украины на пути инновационного развития // Учение В. Вернадского о ноосфере и антикризис. соц.-экон. развитие Беларуси: Мат. Междунар. научно-практичес. конф. Минск, 2010; Коммерциализация интеллектуальной собственности – основа инновационно-технологического развития эко­но­мики // Пробл. и перспективы инновацион. развития экономики: Мат. 16-й Междунар. научно-практичес. конф. Сф., 2011; Методы расчета оптимальных настроек системы управления по каналу возмущения // Изв. ВУЗов и энер­­гет. объединений СНГ. 2014. № 5; Инвариантная система автоматического регулирования с использованием промежуточного сигнала теплоэнергети­ческого параметра // Там само. 2015. № 1.

Статтю оновлено: 2016