Кулеша Георгій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулеша Георгій Степанович


Кулеша Георгій Степанович

КУЛЕ́ША Георгій Степанович (Кулеша Георгий Степанович; 11(23). 02. 1866, Більський пов. Смолен. губ., Росія – 27. 06. 1930, м. Краснодар, РФ) – російський лікар-патологоанатом, мікробіолог. Д-р медицини (1898), проф. Навч. у Моск. ун-ті (від 1885), звідки 1890 був відрахов. за участь у студент. виступах проти цар. режиму, висланий із Москви без права вступу в рос. ун-ти. Закін. Юр’єв. ун-т (нині Тарту, Естонія, 1895). Відтоді – у Пет­­рограді (нині С.-Петербург), удо­­сконалював знання з патол. ана­­томії й бактеріології в Ін-ті експерим. медицини, працював про­­зектором однієї з міських лікарень; від 1911 – приват-доц. курсу мікробіології Жін. мед. ін-ту; 1915–22 – зав. каф. патол. анатомії Ін-ту мед. знань. Від 1923 – дир. Севастоп. бактеріол. ін-ту та водночас – проф. каф. патол. анатомії Крим. ун-ту (Сім­­ферополь); від 1925 – зав. кафедр патол. анатомії та судової медицини Кубан. мед. ін-ту (Краснодар). Наук. дослідж. з па­­тол. анатомії і мікробіології гострих інфекц. хвороб. Уперше описав гематогенну корову пневмонію. 1911 брав участь в експедиції з вивчення чуми в Маньчжурії. 1923–26 під кер-вом К. проведено дослідж. поши­рен­­ня туберкульозу та ін. захворювань у Криму і на Пн. Кавказі.

Пр.: О пневмонии при кори (Патолого-анатомическое и бактериологическое исследование). С.-Петербург, 1898; К патологической анатомии ази­­атской холеры. С.-Петербург, 1911; Ба­­циллоносители и борьба с ними. С.-Пе­­тербург, 1914; Материалы к гистопатологической характеристике карачаевского зоба // Мат. по изучению зобатости в Карачае. Ростов-на-Дону, 1929 (співавт.); Курс патологической анатомии. Ч. 1–2. Москва; Ленинград, 1930–31.

Літ.: Златогоров Г. С. Г. С. Кулеша (Некролог) // ВД. 1930. № 17; Бирюко­­ва С. В. К 100-летию со дня рождения профессора Г. С. Кулеша // Ученые зап. Ин-та по изучению лепры. Астрахань, 1968. Т. 5; Онопченко Н. В., Куценко И. И. Георгий Степанович Кулеша // Арх. патологии. 1991. Т. 53, вып. 5.

Статтю оновлено: 2016