Кулешов Євген Митрофанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулешов Євген Митрофанович


Кулешов Євген Митрофанович

КУЛЕШО́В Євген Митрофанович (21. 02. 1922, м. Воронеж, РФ) – радіофізик. Канд. тех. н. (1957). Ленін. премія (1960), Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1972). Закін. Київ. політех. ін-т (1946). Працював на вироб-ві; у Харків. електротех. (1947–53) та політех. (1953–55) ін-тах; водночас у Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР (Харків, 1953–55); від 1955 – в Ін-ті радіофізики та елек­троніки НАНУ (Харків): зав. відділу квазіоптич. радіометрії, від 1988 – пров. н. с. Заклав засади і розробив методи й засоби квазіоптич. вимірювань на субміліметр. електромагніт. хвилях; розробив і досліджував субміліметр. лазери та методи субміліметр. спектроскопії, рефлектометрії, радіометрії, еліпсометрії, біомедицини, діагно­стики плазми.

Пр.: Радиоволновая эллипсометрия. Минск, 1985 (спів­авт.); Измерения в субмиллиметровом диапазоне радио­волн // Электроника и радиофизика миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн. К., 1986; Применение суб­миллиметровой лазерной техники в иммунологических исследованиях // Радиотехнические системы миллиме­тровых и субмиллиметровых диапазонов. Х., 1991 (спів­авт.); Submillimeter wave quasioptical isolators with a semi­conductor-based circular dichroic mirror // Intern. J. Infrared and Millimeter Waves. 2005. Vol. 26, № 4 (спів­авт.); Application of low-temperature photodetectors in quasioptical terahertz interferometers // Telecommunications and Radio Engine­ering. 2009. Vol. 68, № 11 (спів­авт.); Ква­­зиоптическое масштабное моделирование влияния локализованных дефек­­тов поверхности металлов на данные оптической эллипсометрии // РЭ. 2014. Т. 5, № 1 (співавт.).

Літ.: Евгений Митрофанович Кулешов // РЭ. 2012. Т. 3(17), № 1.

Статтю оновлено: 2016