Кулжинський Григорій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кулжинський Григорій Іванович

КУЛЖИ́НСЬКИЙ Григорій Іванович (Кулжынскі Рыгор Іванавіч; 1838, м-ко Глухів, нині місто Сум. обл. – 1910, за ін. даними – після 1913) – білоруський етнограф і фольклорист. Закін. Ніжин. ліцей (нині Черніг. обл.). Від 1861 викладав у г-зіях м. Свянцяни (нині Швян­ченіс, Литва), Мозир, Гродно (нині обидва – Білорусь); працював інспектором нар. уч-щ Гроднен. і Мінської (від 1869) губ.; від 1875 – дир. нар. уч-щ Воронез. губ. (Росія). Від 1882 – на пенсії. Від 1883 видавав у Харкові часопис «Благовест», де 1885–86 опублікував «Успамін пра Паў­ночна-Заходні край (1861–74 гг.)» і розповідь про свою діяльність у Білорусі. Деякий час перебував на утриманні доньки в Ніжині, згодом мешкав у м. Орел (Росія). Досліджував позаобряд. фольклор і етнографію. Ав­тор статей «Пра зборнік заходнярускіх прыказак і прымавак» // «Гродненские губернские ведо­мости», 1866, № 41; «Нататка пра гісторыю народнай паэзіі» // там само, 1867, № 21; «Пра этнагра­фічныя звесткі, што датычацца Заходняй Расіі» // там само, № 22; «Пра духоўныя проста-народ­ныя песні Паўночна-Заходняга краю» // «Мінские губернские ведомости», 1868, № 35; «Сце­ны з беларускага быту» // «Виленский вестник», 1873, № 115; «Батлейка» // «Душеполезное чтение», 1873, № 12, т. 3; «Мінск губернскі» // «Мінские губернские ведомости», 1877, № 3 та ін. Уклав рукописні зб. «Песні, казкі і прыказкі Паўночна-За­ходняга краю» (понад 500 записів із Гроднен., Мінської і Вілен. губ.; не збереглася) та «Про­ста-народныя беларускія песні, запісаныя ў Мінскай губерніі» (16 текстів з нотами; знаходиться у архіві Рос. геогр. т-ва у С.-Пе­тербурзі).

Літ.: Скидан В. Песня, как доля // Неман. 1976. № 10.

В. М. Лебедєва

Стаття оновлена: 2016