Кулік Анатолій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулік Анатолій Степанович


Кулік Анатолій Степанович

КУЛІ́К Анатолій Степанович (07. 09. 1947, с. Старий Керлеут, нині Алмазне АР Крим) – фахівець у галузі авіаційної електротех­ніки. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Держ. премія Укра­їни у галузі н. і т. (2003). Закін. Харків. авіац. ін-т (1971), де й працює (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): від 1998 – зав. каф. систем упр. лі­тал. апаратами та водночас декан однойм. ф-ту. Наук. дослідж. у галузі діагностування та віднов­лювання працездатності систем керування літал. апаратами, зо­крема в умовах дестабілізуючих дій.

Пр.: Методы расчета цифровых си­стем управления: Учеб. пособ. 1989; Сигнально-параметрическое диагнос­тирование систем управления. 2000; Вве­дение в теорию цифровых систем авто­матического управления: Учеб. по­соб. 2007; Экспериментальная отра­ботка систем управления объектов ра­кетно-космической техники. 2008; Про­ектирование систем управления объектов ракетно-космической техники: Учеб. В 3 т. 2012 (усі – Харків, спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016