Кулик Галина Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулик Галина Іванівна


Кулик Галина Іванівна

КУЛИ́К Галина Іванівна (28. 07. 1928, Київ – 07. 06. 2009, там само) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (1973), проф. (1987). Закін. Київ. мед. стоматол. ін-т (1950), де й працювала до 1955. В НДІ геронтології та експерим. патології АМН СРСР (1958–61); відтоді – в Ін-ті експерим. патології, онкології і радіобіології НАНУ (обидва – Київ): зав. відділу фармакодинаміки та матем. моделювання (1980–96), пров. н. с. (від 1996). Вивчала питання медикаментоз. терапії злоякіс. ново­утворень.

Пр.: Модификация нефро- и гастро­энтеротоксичности цисплатина в экспе­рименте // Вопр. онкологии. 1988. Т. 34, № 2; Модификация функции клеточной поверхности нормальных и опухолевых клеток экзогенными факторами // Докл. АН УССР. 1991. № 9; Використання ліпосомальних форм хіміопрепаратів у хворих на резистентний до доксорубіцину рак молочної залози // Онкология. 2007. Т. 9, № 2 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016