Куликівський Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Куликівський Володимир Петрович

КУЛИКІ́ВСЬКИЙ Володимир Петрович (18. 09. 1937, м. Балта Одес. обл. – 31. 05. 1985, Херсон) – поет, журна­ліст. Чл. СПУ (1992, посмертно). Навч. у Київ. ун-ті та Літ. ін-ті у Москві. Вірші почав писати ще у шкіл. роки. Деякий час працював у ред. балт. рай. г. «Коммунар». У 17-річ. віці став одним з організаторів балт. літ. об’єднання (нині його імені). 1954 почав друкуватися у періодиці, пізніше – в альманасі «Лі­­тературна Одеса». Перша кн. – «Подарунок» (О., 1959). Від 1960 мешкав у Херсоні. Писав також казки для дітей. Належав до плеяди поетів-шістдесятників. К. підтримував творчі та дружні зв’язки із Т. Масенком, М. Рильським, В. Сосюрою, А. Малишком, О. Гончаром, сім’єю композитора П. Майбороди. У літ. діяльності не уникав хвилюючих тем. У його віршах – не тільки лірика, а й гостра іронія, що часом переходить в їдку сатиру, але ліричне начало перемагає. Багато віршів К. покладено на музику. Твори митця відображають духовну сутність талановитого поета, який зробив посильний внесок в укр. Відродження, ска­­зав своє слово на захист прагнення вільного та достой. життя. У музеї «Література рідного краю» серед. школи ім. О. Гончара (м. Балта) зібрані книги, фото і газетні публікації про перебування К. у рідному місті. У Балті, на будинку, де пройшли дит. роки поета, та приміщенні серед. школи, в якій він навч., встановлено мемор. дошки. У літ. відділі Херсон. обл. краєзн. музею знаходяться особисті речі митця та матеріали, що висвітлюють його життя і творчість.

Тв.: Подарунок: Вірші. О., 1959; Зелені ритми: Поезії. К., 1965; Посварились місяці: Казки. Сф., 1981; Червона тачанка: Казка. Сф., 1983; Відтворення: Вірші, поеми, казки. К., 1992; Казки. Хн., 2007; Прощання з трав­­нем: Вір­­ші. Хн., 2007; Вересневі далі: Вірші. Хн., 2013.

Літ.: Володимир Куликiвський (1937–1985 рр.): до 60-рiччя з дня народж.: Бiблiогр. покажч. Хн., 1997; Бра­­тан М. І. Поезією мобілізований і призваний // Джерела. 2001, 19 жовт.; Мартинова Г. Г. «Проти вітру колючого йти…» // Учи­­тель. 2002, 19 верес.; Куликівський Во­­лодимир Петрович // Знаменні і па­­м’ят­­ні дати Херсонщини на 2007 рік: Біб­­ліогр. покажч. Хн., 2006; Кулик В. З книги спогадів «Перед брамою вічності» // Вісн. Таврій. фундації. К.; Хн., 2007. Вип. 4; Бондарчук П. Ф. Володимир Ку­­ликівський в Одесі. Хн., 2007; Його ж. Володимир Куликівський у Балті. Хн., 2007; Крізь роки. Спогади про Воло­димира Куликівського. Хн., 2014.

В. С. Загороднюк, Г. Г. Мартинова


Покликання на статтю
В. С. Загороднюк, Г. Г. Мартинова . Куликівський Володимир Петрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51297 (дата звернення: 13.05.2021)