Кубанские думы | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кубанские думы


Кубанские думы

«КУБА́НСКИЕ ДУ́МЫ» – журнал. Виходив 1928 у Празі на правах рукопису (усього 3 числа). Орган Союзу кубанців у Чехо-Словаччині. Створ. з метою висвітлення життя кубанців, консолідації і припинення антагонізму кубан. сил в еміграції, зокрема об’єднання на основі культурно-просвітниц. роботи трьох досі ворогуючих течій сусп. думки кубанців у Чехо-Сло­­ваччині – рос., укр. і козачої (самостійної). Перше число російськомовне. Руб­­рика «Жизнь на Кубани» містила вирізки із рад. газет про рад. політику на Кубані, «Отдел труда» інформувала емігрантів-кубанців про рин­ки праці, на остан. сторінці – ого­лошення. Число 3 вийшло трьома мовами (рос., укр., чес.) і було присвяч. 10-й річниці незалежності Чехо-Словаччини. Тут надрук. чес. і рос. мовами привітал. звернен­­ня від кубанців до чес. народу (з фото Т. Масарика), статті «Че­­хословацкое освободительное движение» М. Нестеренка, «Экономи­чес­кое вос­ста­новление Юго-Востока б. Рос­сии и участие в нем чехословацкой промышлен­но­сти» Л. Коколевсько­­го, «Кubáň a Kubáňšti kozáci» М. Омельченко, укр. мовою подано ст. «Народня освіта на Кубані раніще і в сучасний мент» В. Зайця. На 3-й сторінці – руб­рика «Кубань под соввластью».

ДА: ЛНБ. ИП 23 053.

Статтю оновлено: 2014