Куликов Геннадій Тимофійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куликов Геннадій Тимофійович


Куликов Геннадій  Тимофійович

КУЛИКО́В Геннадій Тимофійович (24. 10. 1941, с. Руське Труєво Пензен. обл., РФ) – економіст. Д-р екон. н. (2007). Закін. Калінінгр. тех. ін-т (РФ, 1964). Працював на вироб-ві (1965–85); зав. сектору упр. якістю продукції Укр. ін-ту наук.-тех. та екон. інформації (1985–88); в Ін-тах економіки (1989–2003) й демографії та соц. дослідж. (2003–08) НАНУ; від 2008 – гол. н. с. Ін-ту економіки та прогнозування НАНУ (усі – Київ). Досліджує проблеми опла­ти, мотивації та стимулювання труд. діяльності, ринку праці.

Пр.: Ukraine: Wage Decentralization in a Nonrayment Crisis // Paying the price: The wage crisis in Central and Eastern Europe. London, 1998; Мотивация труда наемных работников. К., 2002; 2006; Вдосконалення оплати праці у бюдже­тній сфері в контексті формування соціально орієнтованої ринкової економіки // Ідеологія, принципи та механіз­ми становлення соціально орієнтов. економіки в Україні: Зб. наук. пр. К., 2007; Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функ­ціонування. К., 2009 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016