Куликов Леонід Мінейович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Куликов Леонід Мінейович


Куликов Леонід Мінейович

КУЛИКО́В Леонід Мінейович (02. 10. 1948, с. Козин Червоноармій., нині Радивилів. р-ну Рівнен. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (2002). Закін. Львів. політех. ін-т (1971). Працював відтоді у Київ. НДІ мікроприладів; від 1972 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 2003 – зав. відділу тон­кого неорган. синтезу, термоди­наміки та кінетики гетерофазних процесів. Осн. напрями наук. діяльності: експерим.-теор. дослідж. з хімії інтеркаляції, нанохімії низькорозмір. халькогенідів d-металів та їхніх властивостей.

Пр.: Диспергирование порошков ди­халькогенидов переходных металлов и их интеркалятов // НМ. 1997. Т. 33, № 10 (спів­авт.); Інтеркаляція металами шаруватих діхалькогенідів перехідних металів з використанням хімічних транс­портних реакцій // Доп. НАНУ. 2000. № 11; Магнитная восприимчивость водородных интеркалятов диселенида ниобия // ПорМ. 2002. № 1–2 (спів­авт.); Слоистые наноструктуры дисульфидов вольфрама и молибдена: процессы интеркаляции водорода и десорбции кислорода // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2009. Т. 7, № 3 (спів­авт.); XPS-studies of the surface of na­nocrystalline tungsten disulfide // J. Elec­tron Spectroscopy and Related Pheno­mena. 2010. Vol. 181 (cпівавт.).

Статтю оновлено: 2016