Кулинський Володимир | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кулинський Володимир


Кулинський Володимир

КУЛИ́НСЬКИЙ Володимир Ілліч (15. 02. 1932, Харків) – біохімік. Д-р мед. н. (1971), проф. (1972). Закін. Хар­ків. мед. ін-т (1955). Відтоді пра­цював в Укр. ін-ті удосконалення лікарів (Харків): від 1964 – доц. каф. рентґенології і радіології; від 1971 – зав. каф. біохімії Крас­нояр. мед. ін-ту; 1989–2010 – зав. однойм. каф. Іркут. мед. ун-ту (обидва – РФ). Наук. дослідження: біол. роль, регулятор­на функція катехоламінів; рецепторні механізми захисту від опромінення, переохолодження, гіпо­ксії, ішемії головного мозку. Запропонував концепції рецептор. протекторів, обов’язкового регулювання біол. процесів гор­мо­нами і сигнал-трансдуктор. системами.

Пр.: Классификация лекарств по био­химическим механизмам действия // Вопр. мед. химии. 1998. Т. 44, вып. 2 (спів­авт.); Агонисты рецепторов – пер­­спективные нейропротекторы // Вест. Рос. АМН. 2000. № 9; Катехоламины: биохимия, фармакология, физиология, клиника // Вопр. мед. химии. 2002. Т. 48, вып. 1 (спів­авт.); Регуляция гормонами и сигнал-трансдукторными системами метаболических и энергетичес­ких функций митохондрий // Биомед. химия. 2006. Т. 52, № 5.

Літ.: Кулинский В. И.: Биобиблиогр. указ. Иркутск, 2002; Кулинский Влади­мир Ильич (К 75-летию со дня рожд.) // Сибир. мед. журн. 2007. № 1.

Статтю оновлено: 2016